ADS


Breaking News

สถานการณ์ โควิด-19 ณ 8 เม.ย. 63

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันพุธที่ 8 เมษายน 2563
ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 2,369 ราย
ใน 67 จังหวัด
(เพิ่มขึ้นในวันนี้ 111 ราย)
เสียชีวิตรวม 30 ราย
(เพิ่มขึ้น 3 ราย)

ผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการรักษา 2,369 รายนั้น รักษาหายแล้ว 888 ราย (37.5%) รักษาหายเพิ่มขึ้น 64 ราย

ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ เข้ารับการรักษาในกรุงเทพมหานคร (23 ราย), สตูล (16), ยะลา (14), สงขลา (10), ปัตตานี (9), นนทบุรี (7), จังหวัดละ 2 ราย ได้แก่ กระบี่ นครปฐม นราธิวาส พัทลุง ภูเก็ต สมุทรปราการ, ส่วนจังหวัดละหนึ่งราย ได้แก่ นครราชสีมาและปทุมธานี โดยยังอยู่ระหว่างการสอบสวนอีก 18 ราย
กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด ตามด้วย นนทบุรี ภูเก็ต สมุทรปราการ ชลบุรี ยะลา ปัตตานี สงขลา เชียงใหม่ และปทุมธานี 
    เพิ่มจังหวัดสตูล รับรักษาผู้ติดเชื้อ (เดินทางจากอินโดนีเซีย)
โดยยังมี 10 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการรับรักษาผู้ป่วย

ส่วนรายงานข้อมูลของอาเซียนและการวิเคราะห์จะอยู่ในรอบการรายงานช่วงเย็น

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)