ADS


Breaking News

สถานการณ์ โควิด-19 ณ 5 เม.ย. 63

 รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563
ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 2,169 ราย
ใน 66 จังหวัด
(เพิ่มขึ้นในวันนี้ 102 ราย)
เสียชีวิตรวม 23 ราย
(เพิ่มขึ้น 3 ราย)
ผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการรักษา 2,169 รายนั้น รักษาหายแล้ว 612 ราย ยังรักษาอยู่ 1,534 ราย เสียชีวิต 23 ราย
กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษามากที่สุด ตามด้วย นนทบุรี ภูเก็ต สมุทรปราการ ชลบุรี ยะลา ปัตตานี สงขลา เชียงใหม่ และปทุมธานี  
โดยยังมี 11 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการรับรักษาผู้ป่วย 

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)