ADS


Breaking News

สถานการณ์ โควิด-19 ณ 28 เม.ย. 63

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563
ประเทศไทย 
ผู้ติดเชื้อสะสม 2,938 ราย
ใน 68 จังหวัด
(เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย)
เสียชีวิตรวม 54 ราย
(เพิ่มขึ้น 2 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 2,652 ราย (90.27%) เพิ่มขึ้น 43 ราย
ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย ใน 3 จังหวัด เข้ารับการรักษาในกรุงเทพมหานคร (3), ภูเก็ต (3), และนครราชสีมา (1)
กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,484 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (209), นนทบุรี (157), ยะลา (113), สมุทรปราการ (111), ชลบุรี (87), ปัตตานี (79), สงขลา (44), เชียงใหม่ (40) , ปทุมธานี (39) , นราธิวาส (28) และนครปฐม (22) โดยอยู่ระหว่างการสอบสวนอีก 39 ราย และมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระหว่าง state quarantine ในจังหวัดต่างๆ 78 ราย 
โดยยังมี 9 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการรับรักษาผู้ป่วย ได้แก่ กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด น่าน บึงกาฬ พิจิตร ระนอง สิงห์บุรี อ่างทอง (และสตูล ซึ่งรับผู้ติดเชื้อใน State quarantine) 
และมีอีก 51 จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อในช่วง 14 วันที่ผ่านมา 
ส่วนรายงานข้อมูลของอาเซียนและการวิเคราะห์จะอยู่ในรอบการรายงานช่วงเย็น

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)