ADS


Breaking News

สถานการณ์ โควิด-19 ณ 27 เม.ย. 63

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563
ประเทศไทย 
ผู้ติดเชื้อสะสม 2,931 ราย
ใน 68 จังหวัด
(เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย)
เสียชีวิตรวม 52 ราย
(เพิ่มขึ้น 1 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 2,609 ราย (89.01%) เพิ่มขึ้น 15 ราย
ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย ใน 4 จังหวัด เข้ารับการรักษาใน ยะลา (5) กรุงเทพมหานคร (2), ภูเก็ต (1), และสุพรรณบุรี (1)
กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,481 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (206), นนทบุรี (156), ยะลา (113), สมุทรปราการ (111), ชลบุรี (87), ปัตตานี (79), สงขลา (44), เชียงใหม่ (40) , ปทุมธานี (39) , นราธิวาส (28) และนครปฐม (22) โดยอยู่ระหว่างการสอบสวนอีก 39 ราย และมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระหว่าง state quarantine ในจังหวัดต่างๆ 78 ราย 
โดยยังมี 9 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการรับรักษาผู้ป่วย ได้แก่ กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด น่าน บึงกาฬ พิจิตร ระนอง สิงห์บุรี อ่างทอง (และสตูล ซึ่งรับผู้ติดเชื้อใน State quarantine) 
และมีอีก 48 จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อในช่วง 14 วันที่ผ่านมา 
ส่วนรายงานข้อมูลของอาเซียนและการวิเคราะห์จะอยู่ในรอบการรายงานช่วงเย็น

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)