ADS


Breaking News

สถานการณ์ โควิด-19 ณ 13 เม.ย. 63

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563
ประเทศไทย 
ผู้ติดเชื้อสะสม 2,579 ราย
ใน 68 จังหวัด
(เพิ่มขึ้นในวันนี้ 28 ราย)
เสียชีวิตรวม 40 ราย
(เพิ่มขึ้น 2 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,288 ราย (49.9%)
เพิ่มขึ้น 70 ราย
ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 28 ราย ใน 9 จังหวัด เข้ารับการรักษาในกรุงเทพมหานคร (12 ราย), ภูเก็ต (6), ชลบุรี (2) ยะลา (2), สตูล (2), ชุมพร (1), นครพนม (1), นนทบุรี (1) และ เลย (1)
กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,306 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (182), นนทบุรี (150), สมุทรปราการ (105), ยะลา (84), ชลบุรี (78), ปัตตานี (77), สงขลา (56), เชียงใหม่ (40) และปทุมธานี (33)  โดยอยู่ระหว่างการสอบสวนอีก 72 ราย
โดยยังมี 9 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการรับรักษาผู้ป่วย ได้แก่ กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด น่าน บึงกาฬ พิจิตร ระนอง สิงห์บุรี และ อ่างทอง

ส่วนรายงานข้อมูลของอาเซียนและการวิเคราะห์จะอยู่ในรอบการรายงานช่วงเย็น

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)