ADS


Breaking News

สถานการณ์ โควิด-19 ณ 10 เม.ย. 63

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19  ณ วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 256
ประเทศไทย 
ผู้ติดเชื้อสะสม 2,473 ราย
ใน 68 จังหวัด
(เพิ่มขึ้นในวันนี้ 50 ราย)
เสียชีวิตรวม 33 ราย
(เพิ่มขึ้น 1 ราย)
ผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการรักษา 2,473 รายนั้น รักษาหายแล้ว 1,013 ราย (40.96%) รักษาหายเพิ่มขึ้น 73 ราย

ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 50 ราย ใน 14 จังหวัด เข้ารับการรักษาในกรุงเทพมหานคร (19 ราย), ยะลา (7), ภูเก็ต (5), นนทบุรี (4), สมุทรปราการ (4), นครสวรรค์ (2), ปราจีนบุรี (2), ส่วนจังหวัดละหนึ่งราย ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ชุมพร, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, พะเยา, สุราษฎร์ธานี และพังงา
    จังหวัดพังงา ได้รับรักษาผู้ป่วยใหม่เป็นรายแรกในรอบการรายงานนี้
กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1262 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (166), นนทบุรี (148), สมุทรปราการ (108), ยะลา (77), ชลบุรี (73), ปัตตานี (66), สงขลา (47), เชียงใหม่ (40), และปทุมธานี (30). ทั้งนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนอีก 72 ราย
   โดยยังมี 9 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการรับรักษาผู้ป่วย 
ส่วนรายงานข้อมูลของอาเซียนและการวิเคราะห์จะอยู่ในรอบการรายงานช่วงเย็น

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)