ADS


Breaking News

คิง เพาเวอร์ มอบเงินสนับสนุนสร้างสนามเด็กเล่นสำหรับนักเรียนปฐมวัย

3 เมษายน 2563 อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มอบเงินสนับสนุน จำนวนเงิน 100,000 บาท ร่วมจัดสร้างสนามเด็กเล่นสำหรับนักเรียนปฐมวัยให้กับโรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง (ศรีวรพินิจวิทยาคาร) จ. สมุทรปราการ โดยมี ประวัติพงษ์ รอดกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน รับมอบ ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ

บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา
นครินทร์ เอกนิกร ครู คศ1
ประวัติพงษ์ รอดกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน
อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์
สุรัตน์ ทิพย์อุทัย ครูชำนาญการ