ADS


Breaking News

มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา มอบ Alcohol 350 ลิตร แก่ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์

     วันจันทร์ที่ 27 เวลา มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา โดยคุณฐิตินันท์ วัธนเวคินหรือคุณวรรณสมร วรรณเมธี เข้ามามอบ Alcohol 350 ลิตร ไว้ให้แก่มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ โดยนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง ประธานคณะทำงานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิดเป็นผู้รับมอบ