ADS


Breaking News

DITP เปิดตัวงานแสดงสินค้าออนไลน์ MOVE รับสถานการณ์ โควิด-19

ปัจจุบันสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการค้าการส่งออกของไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ที่ทำรายได้เข้าประเทศปีละกว่า 110,000 ล้านบาท ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ผลิตเนื้อหา (Content Creator) และผู้ให้บริการ (Service Provider) ซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบการ Digital Content ได้รับผลกระทบอย่างมาก เนื่องจากเทศกาลระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงทั้งในฝั่งเอเชีย อาทิ Hong Kong International Film & TV Market และฝั่งยุโรปอย่างงาน MIPTV ได้ยกเลิกการจัดงาน นอกจากนี้ยังมีอีกหลายเทศกาลที่รอการยืนยันการจัดงาน ส่งผลต่อการค้าที่ชะลอตัวแล้วกว่า 40% 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ได้กำหนดมาตรการเชิงรุกระยะสั้นภายใต้นโยบาย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการในกลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์ โดยการดำเนินกิจกรรมงานแสดงสินค้า/บริการดิจิทัลคอนเทนต์และกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ (MOVE : Multimedia Online Virtual Exhibition) ระหว่างผู้ประกอบการไทย และผู้ประกอบการต่างชาติ ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ เป็นระยะเวลา 3 วัน ภายใต้ MOVE.DITP.GO.TH จะรวบรวมข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมฯ ตัวเลขและสถิติต่างๆ ที่น่าสนใจ ข้อมูลบริษัทผู้ประกอบการไทยโดยละเอียด พร้อมทั้งช่องทางการติดต่อสื่อสาร เพื่อเตรียมการทำการนัดหมายเจรจาการค้าออนไลน์ผ่านระบบ VDO Conference ซึ่งเปรียบเสมือนห้องทำงานหรือพื้นที่เจรจาการค้าที่สามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล ส่งไฟล์ หรือประชุมแบบเรียลไทม์ ได้แบบ One on One
เพื่อเพิ่มโอกาสและความสำเร็จในการนัดหมายเจรจาการค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ กรมมีแผนจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการต่างชาติกว่า 10,000 รายชื่อ พร้อมส่งข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทไทย และ MOVE เพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้า อีกทั้งจะมีการคัดกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ประกอบการต่างชาติก่อนทำการนัดหมาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเจรจาธุรกิจมากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้ หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย กรมได้วางแผนปรับปรุง MOVE ให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำออนไลน์ มาร์เก็ตติ้ง ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการบางกลุ่มที่ยังขาดทักษะในการทำการตลาดต่างประเทศ ผลงานยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในตลาดโลก ได้ใช้เป็นช่องทางในการประกอบธุรกิจและเข้าถึงตลาดใหม่ๆ ได้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ 02-507-8439 หรือ ent@ditp.go.th