ADS


Breaking News

โควิด-19 ทำลายชีวิตมวลมนุษยชาติทั่วโลก กว่า 100,000 คน ในเวลา 101 วัน

     ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) เปิดเผยผลการศึกษาของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ ของ วช. ว่านับตั้งแต่มีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน และได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2563 เป็นเวลา 101 วัน โรคโควิด-19 ได้ทำลายชีวิตมนุษย์ทั่วโลกไปกว่า 100,000 คน
     โดยมี 4 ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตเกิน 10,000 คน และมี 13 ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตเกิน 1,000 คน ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่ ประเทศอิตาลี สหรัฐอเมริกา สเปน ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร อิหร่าน เบลเยี่ยม จีน เยอรมัน และประเทศเนเธอร์แลนด์
     สำหรับประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 จำนวน 35 คน จัดเป็นอันดับที่ 54 ของโลก
      ในขณะนี้ทุกประเทศที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีมาตราการคุมเข้ม เพื่อรักษาชีวิตของประชาชนในประเทศ โดยการให้ประชาชนอยู่บ้าน รักษาระยะห่างทางสังคม และใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อมีความจำเป็นต้องออกจากบ้าน และมาตราการอื่นๆ ที่จะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ทำให้หลายประเทศมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เริ่มทรงตัวแล้ว
     ประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)