ADS


Breaking News

บางกอกแลนด์ เชิญร่วมลงนามแสดงความอาลัยต่อการจากไปของประธานกรรมการ “นายอนันต์ กาญจนพาสน์”

ด้วยมีผู้ที่เคารพรักทราบข่าวการจากไปของ นายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) และประสงค์จะเข้าร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล เพื่อแสดงความไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยข้อจำกัดของสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางกลุ่มบริษัทฯ จึงต้องขออภัยในความไม่สะดวก และเมื่อมีกำหนดพิธีการที่เหมาะสมจักนำเรียนให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้เปิดเว็บไซต์เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงาน พันธมิตรธุรกิจ รวมถึงกลุ่มบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสร่วมแสดงความเสียใจและลงนามแสดงความอาลัยในครั้งนี้แบบออนไลน์ ผ่านทาง www2.bangkokland.co.th/condolence เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา มื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน .. ๒๕๖๓ สิริอายุได้ ๘๐ ปี

นายอนันต์ กาญจนพาสน์ เกิดเมื่อวันที่ มิถุนายน .. ๒๔๘๔ ประเทศไทย เป็นบุตรคนที่ ของ นายมงคล กาญจนพาสน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาลัยสวอซ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้านชีวิตส่วนตัว สมรสกับ นางโซฟี มีบุตรชาย คน คือ นายปีเตอร์ กาญจนพาสน์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด(มหาชน) และนายพอลล์ กาญจนพาสน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
ขณะที่ นายอนันต์ กาญจนพาสน์ ยังมีชีวิตอยู่ได้ประกอบคุณงามความดีให้กับประเทศไทยไว้อย่างมาก โดยเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ถือเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาโครงการเมืองทองธานี ซึ่งเป็นการสร้างเมืองครบวงจรครั้งแรกของประเทศไทยและเอเชียโดยภาคเอกชน พัฒนาสู่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมพื้นที่ใหญ่อันดับ ๑ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยและได้ยกพื้นที่เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ เป็นงานแรกในปี ๒๕๔๑ และงานแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมไทย (BOI FAIR) ในปี ๒๕๔๓ ต่อมาได้รองรับงานแสดงนิทรรศการ งานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจ งานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเป็นสถานที่จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ปี ๒๕๖๒ และยังสนับสนุนภาครัฐในการจัดงานแสดงสินค้าชุมชนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอทอปและงานอื่นๆ อีกมากมาย สร้างรายได้ สร้างงานให้กับคนในประเทศจำนวนมาก
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายอนันต์ กาญจนพาสน์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เป็นแบบอย่างขององค์กรแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง อีกทั้งมีจิตเมตตาช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อสังคมหรือประเทศชาติประสบวิกฤตได้สนับสนุนทุนทรัพย์ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี เช่น การสร้างโรงเรียนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ การมอบพื้นที่สำหรับจอดรถให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี ๒๕๕๔ การจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และอื่นๆ อีกหลายวิกฤตการณ์ ซึ่งจักยังคงให้องค์กรถือปฏิบัติสืบต่อไป