ADS


Breaking News

แอป "พ้นภัย" รวมสู้โควิด-19

     อสม. ค้นหาและแจ้งขอชุดยังชีพให้กับผู้ถูกกักกันโรคที่ขาดแคลน 
     สภากาชาดไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และประชานามัยพิทักษ์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมให้การช่วยเหลือ 
     โดยมอบชุดธารน้ำใจฝ่าวิกฤตโควิด-19 แก่ผู้ถูกกัดกันโรคที่เดือดร้อนและขาดแคลน เครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อให้สามารถควบคุมโรคโควิด-19 ไม่ให้แพร่ระบาด
     เพียง อสม. แจ้งขอความช่วยเหลือ ให้แก่ผู้ถูกกัดกันโรคที่เดือดร้อน ผ่าน Application "พ้นภัย" ง่ายๆแค่ 4 ขั้นตอน ไปดูขั้นตอนกันเลย
     ทำการดาวน์โหลด Application  "พ้นภัย" พิมพ์คำว่า "พ้นภัย" บน App Store หรือ Google Play อสม.ล็อกอิน ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ด้วยเลขบัตรประชาชน
     1. คลิก "โควิด" เพื่อขอความช่วยเหลือ
     2. เลือกตำแหน่งขอความช่วยเหลือ
     3. กรอกข้อมูล ทรัพยากรที่ต้องการ และกดแจ้งภัย
     4. เมื่อเหล่ากาชาดรับเรื่อง พื้นหลังจะเปลี่ยนเป็นสีขาว
     อสม.สามารถตรวจสอบสถานะการให้ความช่วยเหลือได้ผ่านช่องแชทของคำร้อง โดยเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัด
     หมายเหตุ เป็นการแจ้งข้อมูล เพื่อขอให้ส่งชุดยังชีพให้แก่ผู้ที่ถูกกักกันโรค 14 วัน แต่ขาดอาหารสำหรับยังชีพ ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ข้อมูลเหล่านี้ผ่านการคัดกรองจาก อสม. แล้วว่าเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและมีความจำเป็นเท่านั้น