ADS


Breaking News

ธนชาตประกันภัย เพิ่มแต้มต่อความอุ่นใจลูกค้า รับมือ COVID-19

ออกมาตรการเจ้าหน้าที่สำรวจภัย เสริมความปลอดภัยทุกขั้นตอนบริการ 
ธนชาตประกันภัย เพิ่มแต้มต่อความอุ่นใจลูกค้า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการออกมาตรการเชิงรุกสำหรับเจ้าหน้าที่สำรวจภัย ดูแลรักษาความสะอาด เสริมสร้างความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการบริการ เพื่อย้ำความมั่นใจให้กับลูกค้าและร่วมป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส 


บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและมีความห่วงใยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้น จึงเพิ่มแต้มต่อความอุ่นใจให้ลูกค้าทุกคน ดำเนินการออกมาตรการและแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สำรวจภัย (Surveyor) ในการดูแลรักษาความสะอาดปลอดภัยในทุกขั้นตอนการบริการ ให้สอดคล้องกับกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างครอบคลุม และเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งมาตลอด จึงได้กำหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดังนี้
  1. พนักงานทุกคน ต้องตรวจวัดไข้และรายงานผลทุกวัน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเราพร้อมให้บริการด้วยความปลอดภัย
  2. สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกปฏิบัติงาน โดยยึดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
  3. ใส่ใจความสะอาดและสุขอนามัย จึงให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลอย่างสม่ำเสมอ และทำความสะอาดอุปกรณ์ เช่น Smartphone Tablet ปากกา เอกสารทำเคลมต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทั้งก่อน และ หลังปฏิบัติงานทุกครั้ง
  4. ขณะปฏิบัติงาน รักษาระยะห่างระหว่างลูกค้าและบุคคลทุกฝ่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
  5. คัดกรองพนักงานที่มีอาการเข้าข่าย เช่น มีไข้ (อุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) ไอ จาม เจ็บคอ หรือมีน้ำมูก ไม่ให้ออกไปพบลูกค้า และจัดหาพนักงานที่มีความพร้อมที่สุด ออกไปดูแลลูกค้าแทน
ส่วนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่อาคารสำนักงานใหญ่และสาขาประกันภัย บริษัทฯ ได้เพิ่มมาตรการดูแลความสะอาดปลอดภัยของสภาพแวดล้อมเช่นกัน ทั้งการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย บริเวณทางเข้าออกอาคาร มีจุดให้บริการเจลล้างมือฆ่าเชื้อทุกจุดบริการ พร้อมเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด ทุกๆ 1 ชั่วโมง ที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น ประตู ลิฟต์ เป็นต้น