ADS


Breaking News

ออมสิน ผนึก ททท. ออกสินเชี่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อผู้ประกอบการท่องเที่ยว พิษ COVID-19

     บ่ายวันนี้ ออมสิน Kick Off Soft Loan ปล่อยกู้ 1 หมื่นล้านบาท จับมือ ททท - สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว - บสย โดยมี ท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นประธานพิธี เพื่อร่วมมือพลิกฟื้นท่องเที่ยวให้กลับมาเป็นฟันเฟือง สำคัญของเศรษฐกิจไทย

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ
รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

นายยุทธศักดิ์ สุภสร
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย
ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน

นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร
ประธานสภาอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
     โดยดึงผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเข้าคอร์สเสริมสภาพคล่อง ยื่นกู้ได้วงเงินไม่เกินรายละ 20 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่ 2% 2 ปี ระยะเวลากู้เงินสูงสุดไม่เกิน 10 ปี โดย บสย. พร้อมเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อ ตั้งเป้า 4,000 ราย วงเงิน 10,000 ล้านบาท
#เพื่ออุตสาหกรรมไทยยั่งยืน