ADS


Breaking News

กองทัพเรือ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จากไทยเบฟ

เพื่อนำไปใช้งานควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
     โดยวันนี้ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จากคุณ ประวิช สุขุม ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้แทนจาก คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการส่งมอบให้ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองทัพเรือในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม
     จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทั่วโลก ทำให้รัฐบาลได้ดำเนินการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว และยังได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักร ที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทั้งนี้ กองทัพเรือได้สนับสนุนจัดพื้นที่เฝ้าระวังโดยใช้อาคารรับรองสัตหีบในการรับรองคนไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ดูแลสุขภาพคนไทยที่เดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้ กองทัพเรือ
     โดยมีเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือได้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลคนไทยที่เข้าพักในอาคารรับรองตลอด 24 ชั่วโมง
     นับเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างยิ่งที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองทัพเรือ จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ ให้กับทางกองทัพเรือในโอกาสนี้
     เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ และโฆษกกองทัพเรือ ให้ข้อมูลว่า “เกี่ยวกับการทำงานของทหารเรือ ในเรื่องของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า แอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่ขาดแคลนเพราะถูกใช้มาก และหาซื้อค่อนข้างยาก คุณหมอที่ใช้งานอยู่ก็ไม่พอใช้ เราจึงได้มีการเผยแพร่ออกไป โดยประกาศไปว่าภาคเอกชนที่มีความประสงค์อยากจะเข้ามาช่วย สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อสนับสนุนได้โดยตรง
     สำหรับการรับมอบในวันนี้ ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ดี ที่เราได้รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะถูกนำมาใช้ในการฆ่าเชื้อและเป็นประโยชน์อย่างมากกับทางโรงพยาบาลที่ถูกใช้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นอาคารรับรองของผู้ที่สังเกตอาการ คนที่อยู่ในอาคารรับรอง ภาชนะ หรือแม้กระทั่งรถยนต์ก็ต้องถูกใช้ตามไปด้วย
     ปริมาณที่เอามาให้เราขนาดนี้ก็เรียกว่าเยอะมากแล้ว และที่สำคัญถือว่ามีเงินก็ซื้อไม่ได้ ในนามของกองทัพเรือ และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต้องขอขอบคุณความร่วมมือจากทาง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือทางกิจการทางทหารในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับ"