ADS


Breaking News

วช. เผย งบ 250 ล้าน รวมพลังวิจัยไทย สู้ภัยโควิด-19

     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จัดงบประมาณ 250 ล้านบาท ให้นักวิจัยไทยระดมกำลังวิจัยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก และนานาชาติ 

อ่านรหัสพันธุกรรมและติดตามการกลายพันธุ์ของเชื้อ
 • อ่านรหัสพันธุกรรม ของเชื้อที่พบในไทย เทียบกับเชื้อทั่วโลก 
 • ติดตามการกลายพันธุ์ ถ้ากลายพันธุ์เมื่อไหร่จะทราบก่อน 

แบบจำลองเพื่อคาดการระบาด
 • แบบจำลองทางคณิตศาสตร์คาดการณ์เรื่องการระบาด จำนวนผู้ติดเชื้อ ระยะเวลา เพื่อวางแผนจัดการ
 • ประเมินผลของมาตรการที่ใช้ ว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหน ควรทำอะไรเพิ่มและเมื่อไหร่

ชุดตรวจวินิจฉัย
 • เตรียมชุดตรวจและห้อง Lab ให้พร้อมทั้งจำนวนและเทคโนโลยี
 • พัฒนาชุดตรวจแบบใหม่ที่เร็วขึ้น แม่นยำขึ้นและราคาถูกลง

ยาและวัคซีน
 • ค้นหายา และการรักษาที่ได้ผล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย และองค์การอนามัยโลก
 • พัฒนาวัคซีน ทั้งชนิด mRNA , DNA , subunit จากตัวเชื้อสายพันธุ์ใหม่

เวชภัณฑ์และระบบการจัดการ
 • หน้ากากอนามัย : หน้ากากนาโน หน้ากากแบบซักได้
 • ประเมินประสิทธิภาพของหน้ากาก
 • การวิจัยด้านสังคม การรับรู้ข้อมูล ผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจ และการฟื้นฟู 

     ข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม