ADS


Breaking News

ยูนิเซฟเผย 1 ใน 3 ของเยาวชนทั่วโลกระบุว่า การศึกษาในปัจจุบันยังขาดการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการหางานทำ

PwC ร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟเสริมสร้างทักษะให้แก่เยาวชนทั่วโลก
เจนีวา/ลอนดอน, 10 มีนาคม 2563 – ผลสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ของเยาวชนจำนวน 40,000 คนในกว่า 150 ประเทศทั่วโลกพบว่า คนหนุ่มสาวจำนวนมากรู้สึกว่า การศึกษาในปัจจุบันยังขาดการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการหางานทำในอนาคต
1 ใน 3 (31%) ของเยาวชนที่ตอบแบบสำรวจของยูนิเซฟ (UNICEF) ผ่านแพลตฟอร์ม U-Report กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมและทักษะที่พวกเขาได้รับไม่ตรงกับความต้องการ และมากกว่า 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสำรวจ (39%) ยังกล่าวด้วยว่า ตนไม่สามารถหางานที่อยากทำได้ในชุมชนที่อาศัยอยู่
ทั้งนี้ จากการสำรวจพบว่า ทักษะสำคัญที่เยาวชนต้องการเพื่อช่วยให้พวกเขาได้มีงานทำในอีกทศวรรษหน้าประกอบด้วย ทักษะความเป็นผู้นำ (22%) ตามมาด้วยทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และนวัตกรรม (19%) และทักษะด้านการประมวลผลข้อมูล (16%)
ก่อนหน้านี้ ผลสำรวจทั่วโลกของ PwC พบว่า 74% ของซีอีโอทั่วโลกมีความกังวลเกี่ยวกับการเฟ้นหาบุคลากรที่มีทักษะใช่เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต
เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ ทางยูนิเซฟและ PwC ได้ผนึกกำลังกันในช่วง 3 ปีข้างหน้า เพื่อช่วยให้เยาวชนทั่วโลกได้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคต โดยจะสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับความท้าทายด้านทักษะทั่วโลก ตลอดจนมีการพัฒนา ขยายขอบเขต และให้ทุนการศึกษาและการฝึกทักษะในประเทศต่าง ๆ รวมถึงอินเดียและแอฟริกาใต้
“เยาวชนกำลังบอกเราว่า พวกเขาต้องการทักษะดิจิทัลและทักษะที่ถ่ายทอดได้ เพื่อให้ตนสามารถประสบความสำเร็จในการทำงานในอนาคต” นางเฮนเรียตตา โฟร์ ผู้อำนวยการบริหาร องค์การยูนิเซฟ กล่าว “การตอบสนองความต้องการนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลก นั่นเป็นเหตุผลที่เราร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง PwC เพื่อมอบโอกาสให้เยาวชนทั่วโลกได้เติบโตและมีเจริญความก้าวหน้า”
ทุกเดือน มีเยาวชนราว 10 ล้านคนที่ก้าวเข้าสู่วัยทำงาน โดยส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลาง โดยผลจากการวิจัยทั่วโลกพบว่า เยาวชนในประเทศเหล่านี้ใช้เวลาถึง 1 ปีครึ่งโดยเฉลี่ยในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน และต้องใช้เวลานานถึง 4 ปีครึ่งกว่าจะได้งานที่เหมาะสมทำเป็นงานแรก สถานการณ์นี้อาจมีแนวโน้มแย่ลง หากไม่ได้รับการแก้ไข เนื่องจาก 20-40% ของงานที่คนหนุ่มสาวที่มีอายุระหว่าง 16-24 ปีทำอยู่ในปัจจุบัน มีความเสี่ยงที่จะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติภายในกลางทศวรรษหน้า
“เราเชื่อว่าภาคธุรกิจมีส่วนรับผิดชอบในการช่วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายแก้ไขปัญหาที่ท้าทายในการยกระดับทักษะ ครอบคลุมถึงชุมชนที่เราอาศัย ทำงาน รวมถึงพลเมืองโดยรวมทั้งหมด ซึ่งนี่ความเชื่อนี้ยังมีความสมเหตุสมผลในทางธุรกิจด้วย โดยผลการสำรวจความคิดเห็นของซีอีโอทั่วโลกล่าสุดของ PwC พบว่า 3 ใน 4 ของซีอีโอกล่าวว่า การขาดแคลนทักษะเป็นความกังวลและความเสี่ยงที่สำคัญ ในขณะเดียวกัน คนจำนวนมากที่ต้องการการยกระดับทักษะมากที่สุด กลับได้รับโอกาสน้อยที่สุด” นาย บ๊อบ มอริตซ์ ประธาน PwC โกลบอล กล่าว “ด้วยการผนึกกำลังกับยูนิเซฟ เราเชื่อว่าจะสามารถช่วยผู้คนจำนวนมากที่อาจถูกทิ้งไว้ข้างหลัง และเราตั้งเป้าว่า ด้วยความร่วมมือกันเราจะสามารถยกระดับทักษะให้แก่เยาวชนได้อีกหลายล้านคน”
ความร่วมมือระหว่างยูนิเซฟ และ PwC จะช่วยสนับสนุนแพลตฟอร์ม Reskilling Revolution ของ World Economic Forum ซึ่งทั้งคู่เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง โดยแพลตฟอร์มดังกล่าว มีเป้าหมายในการยกระดับการจ้างงาน การศึกษา และการเสริมสร้างทักษะที่ดีขึ้นให้แก่ผู้คนกว่า 1 พันล้านคนในอีก 10 ปีข้างหน้า
ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรของ PwC จะช่วยสนับสนุนโครงการเยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม (Generation Unlimited) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระดับโลกที่จัดทำขึ้นโดยยูนิเซฟ เพื่อช่วยให้เยาวชนประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านจากการศึกษาและการฝึกอบรมไปสู่การมีงานทำที่เหมาะสม ซึ่งทาง PwC และ Generation Unlimited จะร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการพัฒนาโอกาสการลงทุน ริเริ่มโครงการและนวัตกรรมที่สนับสนุนให้เยาวชนได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและมีส่วนร่วมในสังคม
###

ข้อความถึงบรรณาธิการ:
การสำรวจครั้งนี้จัดทำโดยยูนิเซฟ ผ่านทาง U-Report ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนทั่วโลก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และมีผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 40,000 คนจาก 150 ประเทศ โดยอินเดียมีผู้ตอบแบบสำรวจมากที่สุด (43%) ตามมาด้วยแอฟริกาใต้ (26%) ทั้งนี้ ข้อมูลจากผลสำรวจผ่าน U-Report นี้ เป็นเพียงข้อมูลที่ได้รับจากผู้ตอบแบบสำรวจซึ่งไม่ได้มีการถ่วงน้ำหนักทางสถิติ และไม่ควรนำมาอ้างว่า เป็นความคิดเห็นของประชากรทั้งโลกหรือทั้งประเทศ

เกี่ยวกับยูนิเซฟ
ยูนิเซฟปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารที่สุดในโลก เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสที่สุดในกว่า 190 ประเทศและดินแดนทั่วโลก เราทำงานเพื่อเด็กทุกคน ทุกที่ เพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าเดิมสำหรับทุกคน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูนิเซฟและการทำงานช่วยเหลือเด็กได้ที่ www.unicef.org หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Twitter และ Facebook

เกี่ยวกับโครงการเยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม (Generation Unlimited)

โครงการเยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม หรือ Generation Unlimited เป็นโครงการความร่วมมือระดับโลกดำเนินการโดยยูนิเซฟ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและมีส่วนร่วมในสังคม โดยมีการผสมผสานการศึกษาระดับมัธยมกับการฝึกงานและการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เยาวชนทุกคนประสบความสำเร็จในโลกของการทำงาน สามารถติดตามโครงการเยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม (Generation Unlimited) ผ่านทาง Twitter และ Instagram

เกี่ยวกับ PwC
ที่ PwC เป้าประสงค์ของเรา คือการสร้างความไว้วางใจในสังคมและช่วยแก้ปัญหาสำคัญให้กับลูกค้า เราเป็นหนึ่งในบริษัทเครือข่ายที่ดำเนินธุรกิจใน 157 ประเทศทั่วโลกและมีบุคลากรมากกว่า 276,000 คนที่ยึดมั่นในการส่งมอบบริการคุณภาพด้านการตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางธุรกิจ กฎหมายและภาษี หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.pwc.com  
PwC หมายรวมถึงเครือข่าย PwC และ/หรือ บริษัทเครือข่ายอย่างน้อยหนึ่งบริษัทหรือหลายบริษัท โดยแต่ละบริษัทเป็นนิติบุคคลที่แยกจากกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pwc.com/structure 
ในเดือนตุลาคม 2562 PwC ได้เปิดตัว ‘New world. New skills.’ ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกที่มุ่งเน้นในการยกระดับทักษะให้แก่พนักงานของ PwC ทั่วโลก นอกจากนี้ ยังทำงานร่วมกับลูกค้าเกี่ยวกับการวางกลยุทธ์เกี่ยวกับการยกระดับทักษะ ขยายและมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อสังคม รวมถึงมีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว กรุณารับชมสารคดีสั้นเรื่อง ‘Bridging the Digital Divide’ โดยนักวิชาการ ตัวแทนจากองค์กรนอกภาครัฐ ผู้กำหนดนโยบาย และ ผู้นำทางธุรกิจจะอธิบายเหตุผลว่า ทำไมการยกระดับทักษะในโลกดิจิทัลจึงเป็นภารกิจสำคัญอันดับต้นสำหรับสังคม องค์กร และ ภาครัฐ
ในปี 2561 PwC ได้เปิดตัวโครงการสำหรับชุมชน โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพของผู้คนในสังคมจำนวน 15 ล้านคน รวมถึงองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร ธุรกิจเพื่อสังคม และธุรกิจรายย่อยภายในปี 2565
เกี่ยวกับ U-Report
U-Report เป็นโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน โดยเปิดให้เยาวชนทั่วโลกเข้าถึงข้อมูลที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและช่วยสนับสนุนการตัดสินใจได้ฟรี โดยมีเด็กและเยาวชนกว่า 9 ล้านคน ใน 65 ประเทศเข้าใช้งาน U-Report ทุกสัปดาห์เพื่อแสดงความคิดเห็น ติดต่อกับผู้นำชุมชน และช่วยเปลี่ยนแปลงชุมชนของตนเองผ่าน SMS และช่องทางดิจิทัลอย่าง WhatsApp, Facebook, Viber และ Telegram หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ U-Report สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.ureport.in