ADS


Breaking News

ทริปศึกษาดูงานโครงการคนบันดาลไฟ เกาะลันตา เกาะพลังแดด จ.กระบี่ โดย กกพ.

กกพ. นำ คนบันดาลไฟ ดูงาน เกาะลันตา จ.กระบี่ Lanta Go Green 100% Renewable มาร่วมกันสนับสนุน ให้ ลันตา เป็นเกาะแรกในประเทศไทย ใช้พลังงานสะอาด 100% หมุดหมายใหม่ ของนักท่องเที่ยวสายอีโค่ทั่วโลก
     จะดีแค่ไหน...หากเราสามารถเก็บ "แสงตะวัน" ในยามเช้า มาใช้ส่องสว่างในยามกลางคืนได้ เรียนรู้และขับเคลื่อนพลังงานสะอาดจาก "โซลาร์เซลล์" เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของพลังงานไฟฟ้า พลังไฟจากฟ้า เกาะลันตา ในจังหวัดกระบี่ ได้รับยกย่องให้เป็นเกาะที่น่าเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นอันดับที่ 6 ของโลก (นิตยสารฟอร์บส์, 2008) ด้วยเป็นเกาะที่เงียบสงบ การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทะเลสีครามใสสะอาด ต้นไม้ที่เขียวขจี รวมถึงผู้คนบนเกาะยังคงเป็นสังคมดั้งเดิมและเป็นมิตร ทำให้เกาะลันตาถูกขนานนามว่าเป็น “อัญมณีแห่งเอเชีย” อันเป็นสมญานามที่เป็นที่กล่าวขานในระดับโลก ณ เวลานี้
     แต่ทว่า จากที่เกาะลันตาเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ปลายสุดของสายส่งกระแสไฟฟ้า ด้วยพื้นที่ที่เป็นแหลมยื่นออกไปในทะเลอันดามัน ทำให้เกาะลันตา ในจังหวัดกระบี่ ต้องเผชิญกับปัญหาไฟตกไฟดับมาต่อเนื่องยาวนาน บางครั้งแรงดันก็ลดต่ำลงจนแทบจะใช้งานไม่ได้ และบางครั้งไฟฟ้าก็กระชากจนทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวบนเกาะนี้ต้องเพิ่มต้นทุนค่าซ่อมแซมปีหนึ่งๆ เป็นเงินหลักล้านบาทกลายเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของที่นี่
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวถึง คนบันดาลไฟ เกาะลันตา

     ถึงแม้เกาะลันตาจะเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก แต่จากปัญหาความไม่เสถียรของกระแสไฟฟ้า ทำให้ผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และรีสอร์ทต่างๆ บนเกาะต่างหันมาติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับกิจการของตัวเองอย่างแพร่หลาย เริ่มจากไพบูลย์ เตชจารุวงศ์ อดีตวิศรกรคอมพิวเตอร์ เจ้าของร้านพาโนรามา เขาเป็นผู้ติดตั้งโซลาร์เซลล์รายแรกปัจจุบันโซลาร์เซลล์ของพาโนรามามีกำลังผลิตประมาณ 1,300 วัตต์ ต่อใช้งานกับปั๊มชักกับพัดลมกระแสตรง และมีแบตเตอรี่เก็บไฟสำหรับส่งผ่านอินเวอร์เตอร์ขนาด 4,000 วัตต์ แปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อป้อนเครื่องทำน้ำแข็ง 2 เครื่อง, เราเตอร์, เครื่องเสียง, ทีวี และตู้เย็น 1 เครื่องในช่วงกลางวัน

     จากนั้น ในปี 2558 ร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่อย่างลันตา มาร์ท ที่ดำเนินการโดย ขวัญกนก กษิรวัฒน์ จึงสบโอกาสติดตั้งโซลาร์เซลล์จำนวน 160 แผง รวม 48 กิโลวัตต์ เพราะราคาที่ถูกลงมากและตอบโจทย์ในด้านของปัญหาไฟฟ้าตก ดับ กระชาก และยังรวมไปถึงการทำให้ร้านลันตามาร์ท สามารถลดค่าไฟฟ้าจากหนึ่งแสนสองหมื่นบาทต่อเดือน เหลือเพียงเจ็ดหมื่นบาทต่อเดือนเท่านั้น จากผลลัพท์เชิงประจักษ์ ที่ทำให้เห็นถึงศักยภาพ และความคุ้มค่าในการลงทุน ทำให้ผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทในเกาะลันตา เริ่มทยอยติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

    และทำให้ปัจจุบันตัวเลขของการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บางแห่งเพิ่มอัตรากำลังการผลิตเพื่อรองรับการขยับขยายการใช้บริการลูกค้าของตนเอง เกาะลันตาจึง กลายเป็นเกาะแห่งแรกของประเทศไทยที่มีระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่กลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยวใช้ทั่วไปบนเกาะซึ่งสามารถลดภาระให้กับระบบไฟฟ้าสายส่งของภาครัฐได้และได้กลายเป็นจุดขายให้กับการท่องเที่ยวของเกาะลันตา ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่กำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกในปัจจุบันนี้ด้วย


พื้นที่กิจกรรม / แนวคิด

    โครงการคนบันดาลไฟหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นทุกภาคส่วนเกิดการพัฒนาต่อยอดพื้นที่ของตนเอง ด้วยพลังงานสะอาดโดยเฉพาะโซลาร์เซลล์ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้พื้นที่เรียนรู้ ทั้ง 5 จุด ในการขับเคลื่อนพลังงานสะอาด ดังนี้

 1. "ลันตามาร์ท" ร้านค้าหัวใจสีเขียวที่เกาะลันตา
 2. เยี่ยมชม อาทยา รีสอร์ท กับ ระบบโซลาร์เซลล์ภายในรีสอร์ท
 3. เยี่ยมชมงานเทศกาล ลานตา ลันตา กับวิถีชีวิตพื้นบ้านของชาวสังกะอู้
 4. เยี่ยมชม คาซาบลังก้า รีสอร์ท กับระบบโซลาร์เซลล์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 5. ร่วมเสวนา พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ " พลังงานสะอาด เพื่อเรา เพื่อโลก "
พื้นที่ที่ 1 : " ลันตามาร์ท " ร้านค้าหัวใจสีเขียวที่เกาะลันตา
ลันตามาร์ท เกาะลันตา จ.กระบี่

     หนึ่งในธุรกิจที่นอกจากจะเป็นเหมือนตู้สเบียงหลักของเกาะลันตา ยังถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู้ร่วมทริปศึกษาดูงานจะได้เห็นแนวความคิด การจัดการระบบพลังงานสะอาดโซลาร์เซลล์ เนื่องจากเมื่อก่อน ลันตามาร์ทแห่งนี้มีค่าไฟฟ้าถึงเดือนละ 120,000 บาท เมื่อใช้โซลาร์เซลล์ ค่าไฟฟ้าลดเหลือเดือนละ ประมาณ 60,000 บาท ค่าใช้จ่ายที่ลดลงคือผลพลอยได้ แท้จริงแล้วอยากพิสูจน์ว่าโซล่าเซลล์มันใช้งานได้จริงมากกว่า และกว่า 1 ปีที่ใช้งานมา พิสูจน์ได้แล้วว่าโซลล่าเซลล์ใช้งานได้จริงและดีมาก

     กำลังการผลิตติดตั้งของร้านอยู่ที่ 48 กิโลวัตต์ ใช้แผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมด160 แผ่น แต่ที่ร้านใช้ไฟ้ฟ้าอยู่เพียง 20 กิโลวัตต์ นั้นหมายถึงผลิตไฟฟ้าได้เหลือจากที่ใช้งานจริง

     แต่ทางร้านยังไม่ใช้แบตเตอรี่ในการเก็บไฟ ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงแดดแค่ในตอนกลางวันและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าปกติใช้ในตอนไม่มีแดด

    นอกจากจะติดตั้งโซล่าเซลล์แล้ว ยังเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้า เปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบ LED เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ และปรับอาคาร ให้เสริมประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า ติดฉนวนกันความร้อน อีกทั้งยังเปิดใช้เท่าจำเป็น

     เมื่อ 1 ปีก่อนการติดตั้งที่ร้านยังมีต้นทุนที่สูงอยู่ แต่ตอนนี้ต้นทุนถูกลงมาก และยังเชิญชวนผู้คน กลุ่มธุรกิจบนเกาะให้หันมาสนใจและใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น

พื้นที่ที่ 2 : อาทยา รีสอร์ท กับ ระบบโซลาร์เซลล์ภายในรีสอร์ท
อาทยา รีสอร์ท เกาะลันตา จ.กระบี่
     ผู้เข้าร่วมทริปศึกษาดูงานจะได้เรียนรู้ถึงระบบการจัดการพลังงานสะอาดภายใน อาทยา รีสอร์ท โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ที่ถูกนำมาจัดวาง ติดตั้ง และดีไซน์อย่างเหมาะสมสวยงาม ทำให้พลังงานสะอาดเป็นหนึ่งในจุดสนใจของธุรกิจนี้ อีกทั้งยังร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิด ระหว่างกินจิบน้ำชายามบ่าย เพื่อเสวนาแบบเป็นกันเอง เรื่องพลังงานสะอาดกับทีมวิทยากร ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจอีกด้วย

พื้นที่ที่ 3 : ลานตา ลันตา กับวิถีชีวิตพื้นบ้านของชาวสังกะอู้
เทศกาล ลานตา ลันตา จ.กระบี่

     เทศกาลลานตา ลันตา ตามรอยยาตรา” วัฒนธรรม ประเพณี วิถีท้องถิ่นชาวสังกะอู้ และนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน กระตุ้นการท่องเที่ยวกระบี่

     ที่บริเวณชุมชนเมืองเก่าบ้านศรีรายา เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลลานตา ลันตา” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 ซึ่งงาน เทศกาลลานตา ลันตา ในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2563 โดยมีนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน

     การจัดงาน เทศกาลลานตา ลันตา จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 นับได้ว่าเป็นงานที่มีชื่อเสียงของเกาะลันตา และจังหวัดกระบี่ ด้วยภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย แต่ผสานกันอย่างกลมกลืนบนเกาะที่มีความเป็นเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม ทั้งยังคงรักษาวิถีของตนเอง พร้อมๆ ไปกับการเติบโตของการท่องเที่ยว ปกติในเดือนมีนาคมจะเป็นช่วงท้ายของฤดูกาลท่องเที่ยวของเกาะลันตา นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวสแกนดิเนเวีย ยุโรป อเมริกา จะทยอยเดินทางกลับ

    ซึ่งการจัดงานดังกล่าวทำให้นักท่องเที่ยวขยายเวลาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จึงถือได้ว่าการจัดงาน“เทศกาลลานตา ลันตา” ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของเกาะลันตา และจังหวัดกระบี่ ได้เป็นอย่างดี และยังเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องต่อนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล โดยเน้นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศให้มาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น ควบคู่กับการส่งเสริมให้คนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวในบ้านเราเอง เพื่อสัมผัสกับวิถีไทยต่างๆ อันจะเป็นผลให้คนไทยรักวัฒนธรรมไทย และภาคภูมิใจในความเป็นชนชาติไทย

    ซึ่งก่อนการเปิดงานมีการเคลื่อนขบวนพาเหรดวัฒนธรรมชุมชนชาวของเกาะลันตา ที่โชว์ความพร้อมเพรียง ความสวยงามและความหลากหลาย ของคนเกาะลันตาทุกชาติพันธุ์ไว้ด้วยกัน ส่วนเกาะลันตา มีธุรกิจการท่องเที่ยวที่ประกอบด้วย โรงแรมกว่า 100 แห่ง มีห้องพักกว่า 4,000 ห้อง บริษัทนำเที่ยว ร้านอาหาร และผู้ประกอบการอื่นๆ อีกมากมาย การจัดงาน “เทศกาลลานตา ลันตา” ก็เพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการการท่องเที่ยวของเกาะลันตา และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะลันตามากขึ้น นอกจากนั้น ยังเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต รวมทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชาวเกาะลันตาให้คงอยู่


พื้นที่ที่ 4 : คาซ่าบลังก้า รีสอร์ท กับระบบโซลาร์เซลล์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คาซ่าบลังก้า รีสอร์ท เกาะลันตา จ.กระบี่
     ผู้ร่วมทริปจะได้เยี่ยมชม รีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว ที่มีระบบจัดการขยะและของเสียแบบ 100% ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่นระบบจัดการขยะแบบ Zero Waste และ ระบบการจัดการน้ำเสียที่ไม่ปล่อยลงสู่ธรรมชาติทันที เพราะต้องเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียก่อน ที่สำคัญรีสอร์ทแห่งนี้ ยังนำพลังงานสะอาด ระบบโซลาร์เซลล์มาใช้เป็นส่วยใหญ่ อาทิ ระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา ระบบเครื่องทำน้ำร้อนโซลาร์เซลล์ และ การใช้เครื่องกักเก็บไฟฟ้าที่ทำงานผสมผสานกับโซลาร์เซลล์มาใช้

พื้นที่ที่ 5 : ร่วมเสวนา พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ " พลังงานสะอาด เพื่อเรา เพื่อโลก "
โดยตัวแทนจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. / กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเกาะลันตา จ.กระบี่ / กลุ่มลันตาโกกรีน / ดร.สมพร ช่วยอารีย์ / นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ
 • รู้จัก กองทุนพัฒนาไฟฟ้า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือ กกพ. และ พันธกิจ
 • การจัดการระบบพื้นที่กับพลังงานสะอาด - ความมั่นคงกับพลังงานสะอาด
 • สิ่งแวดล้อม ภาพลักษณ์ของเกาะ กับพลังงานสะอาด - นวัตกรรมกับพลังงานสะอาด
 • การมีส่วนร่วมกับพลังงานสะอาด พร้อมแลกเปลี่ยนกับผู้ร่วมกิจกรรมร
สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ.2562
"กองทุนพัฒนาไฟฟ้า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน"
     เป็นกองทุนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 (มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
 1. เป็นทุนสนับสนุนให้มีการให้บริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง
 2. กระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น
 3. พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า
 4. ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยคำนึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า

     พระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มีอำนาจหน้าที่เสนอนโยบายการนำส่งเงินและการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพื่อให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งเป็นองค์กรกลางในการกำกับดูแลกิจการพลังงาน ใช้เป็นแนวทางในการออกระเบียบ หรือประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำส่งเงินและการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ให้สอดคล้องกับนโยบายของ กพช.ดังกล่าวต่อไป

     เมื่อ กพช. ส่งมอบนโยบายการนำส่งเงินและจ่ายเงินของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้ กกพ. แล้ว กกพ. จะดำเนินการจัดทำร่างระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของ กพช. ดังกล่าว แล้วนำร่างระเบียบดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงร่างระเบียบให้มีความเหมาะสม ยิ่งขึ้นก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไป

     โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นหน่วยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ทำหน้าที่เป็นผู้รับเงิน จ่ายเงิน เก็บรักษา และบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กำหนด โดยแยกออกจากงบประมาณของ สกพ. ซึ่งในทุกรอบปีงบประมาณ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจะประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ สกพ. และกองทุนพัฒนาไฟฟ้าว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพียงใด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดในพื้นที่ หน่วยงาน องค์กรของตน
 2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ ประยุกต์ ในเรื่องพลังงานสะอาดให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตน เพื่อขับเคลื่อน หน่วงงาน องค์กร พร้อมทั้งกระจายสู่ชุมชน หรือ พื้นที่ใกล้เคียง
 3. เพื่อสร้างแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนา ต่อยอดแนวคิด หรือสร้างภูมิปัญญาให้เกิดขึ้นและเหมาะสมกับในพื้นที่ของตนในอนาคต
 4. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และ เครือข่ายคนบันดาลไฟ ให้เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มผู้นำชุมชนที่ร่วมกิจกรรม เพื่อการพัฒนา ต่อยอดด้านพลังงานสะอาดร่วมกัน
 5. เพื่อสร้างความมั่นคง เป็นธรรม ในด้านพลังงานสะอาดให้เกิดขึ้น อย่างมั่นคง ถาวร
 6. เพื่อส่งเสริมให้รู้จักบทบาทหน้าที่ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ.
ภาพรวมกิจกรรม
 • ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2563 รวม 2 วัน 1 คืน
 • เปิดรับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมทั้งคัดเลือกคุณสมบัติตามข้อกำหนด
 • ออกเดินทางด้วยเครื่องบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ และเดินทางต่อด้วยรถตู้ เพื่อร่วมศึกษาดูงาน


  CR. https://www.facebook.com/khonbandarnfai/    #คนบันดาลไฟ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #renewableenergy