ADS


Breaking News

มูลนิธิแจ็ค หม่า และมูลนิธิอาลีบาบา จัดทำคู่มือ COVID-19 ให้ดาวน์โหลดฟรีทั่วโลก

มูลนิธิแจ็ค หม่า และมูลนิธิอาลีบาบา จัดทำคู่มือเพื่อเผยแพร่ประสบการณ์และความรู้ของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง สาขาที่หนึ่ง ซึ่งอยู่ในแนวหน้าของการรักษา COVID-19 ในจีน และมีส่วนสำคัญต่อการชะลอการแพร่ระบาดของโรค
เนื้อหาดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดลงในรูปแบบคู่มือดิจิทัล ซึ่งทั้งผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์ได้บอกเล่าสิ่งที่พวกตนได้เรียนรู้ในทุกขั้นตอน นับตั้งแต่วิธีการคัดกรองผู้ป่วย การตรวจวินิจฉัย ไปจนถึงวิธีการรักษาผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19
จากการทำงานต่อเนื่องมากกว่า 50 วัน โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง สาขาที่หนึ่ง ได้รับผู้ติดเชื้อ COVID-19 เข้ารักษาจำนวน 104 ราย โดยในจำนวนนี้มีผู้ป่วยที่มีอาการขั้นรุนแรงจำนวน 78 ราย ซึ่งจากการทำงานแบบนำร่องของบุคลากรทางการแพทย์และการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้สามารถข้ามผ่านวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขในครั้งนี้มาได้โดยไม่มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อจากการรักษาผู้ป่วยแม้แต่รายเดียว และไม่มีการตรวจวินิจฉัยที่ผิดพลาด รวมทั้งไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตแม้แต่รายเดียว
มูลนิธิแจ็ค หม่า และมูลนิธิอาลีบาบา หวังว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลก และจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วย COVID-19
แจ็ค หม่า ได้เขียนในคำนำของคู่มือนี้ว่า “ในสถานการณ์ที่เชื้อกำลัง แพร่ระบาดไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ เราหวังว่าประสบการณ์และความรู้ในคู่มือ จะช่วยติดอาวุธให้กับเหล่าบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้แพทย์และพยาบาลในพื้นที่ที่กำลังเกิดการระบาดของโรค ได้เรียนรู้แนวทางจากผู้ที่เคยผ่านวิกฤตมาก่อน โดยไม่ต้องเริ่มต้นทุกอย่างจากศูนย์”
ทั้งนี้ ผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ COVID-19.alibabacloud.com
ผู้สนใจยังสามารถติดตามข่าวสารการทำงานเพื่อยับยั้ง COVID-19 ของมูลนิธิฯ ได้จากช่องทางทวิตเตอร์ของ แจ็ค หม่า และ มูลนิธิแจ็ค หม่า และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน้าเว็บไซต์ 


# # #


เกี่ยวกับอาลีบาบา กรุ๊ป                                                          
พันธกิจของอาลีบาบา กรุ๊ป คือการทำให้ทุกคนสามารถทำธุรกิจได้อย่างสะดวกสบายจากทุกหนแห่งทั่วโลก บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการค้าแห่งอนาคต อาลีบาบามีวิสัยทัศน์ที่จะให้ลูกค้าได้พบปะ ทำงานและใช้ชีวิตอย่างสมดุลที่อาลีบาบา และตั้งเป้าเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเป็นเวลาอย่างน้อย 102 ปี

ข่าวสารเกี่ยวกับอาลีบาบาเป็นภาษาไทย เข้าชมได้ที่ th.alibabanews.com/