ADS


Breaking News

ดอยคำ มอบผลิตภัณฑ์อาหารดอยคำ หนุนบุคลากรทางการแพทย์ สู้ COVID-19

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ส่งมอบผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้, น้ำนมถั่วเหลือง, ซอสมะเขือเทศ, น้ำผลไม้เข้มข้น, ผลิตภัณฑ์ทาขนมปัง 
     โดยคุณชนันนัทธ์ พลปัถพี รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านขายและการตลาด) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมส่งความห่วงใย สนับสนุนทีมแพทย์ และบุคลากรโรงพยาบาล ที่ปฏิบัติหน้าที่ อย่างทุ่มเทในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล รับมอบ ณ ตึกอำนวยการชั้น ๑ โรงพยาบาลศิริราช 
     นอกจากนี้ ดอยคำ ได้ส่งความห่วงใย สนับสนุนทีมแพทย์ และบุคลากรโรงพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก คุณรังสรรค์ ถามูลแสน รองผู้อำนวยการด้านบริหาร สถาบันบำราศนราดูร เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สถาบันบำราศนราดูร และ คุณชัชวรรณ วิชัยดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย