ADS


Breaking News

บ้านปู เพาเวอร์ฯ เปิดหน้าดินโรงไฟฟ้าพลังงานลม ปักหมุดเวียดนาม สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน


บ้านปู เพาเวอร์ฯ เปิดหน้าดินโรงไฟฟ้าพลังงานลม ปักหมุดเวียดนาม สร้างการเติบโตอย่างยั่น
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. นริศชัยสูตร ประธานกรรมการ นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการ และนายสุธี สุขเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดพิธีเปิดหน้าดินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ระยะที่ 1 กำลังผลิต 30 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดซ็อกจัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยได้รับเกียรติจากนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ มร. ลัม วัน เหมิน รองเลขาธิการพรรคจังหวัดช็อกจัง และ มร. เจิ่น วัน เจวียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ซ็อกจัง ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น พันธมิตรทางธุรกิจและประชาชนที่มาร่วมงานกว่า 300 คน  ในการนี้ บ้านปู เพาเวอร์ฯ ยังร่วมมอบของใช้ที่จำเป็น 200 ชุด ให้ประชาชนในเมือง Vinh Chau (วิญเจิว) อันเป็นที่ตั้งโครงการ และมอบเงินบริจาคเพื่อทำนุบำรุงวัดเก่าเป็นมูลค่า 60 ล้านดอง
นอกจากบ้านปู เพาเวอร์ฯ จะดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมดังกล่าวให้สามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในปลายปี 2563 ได้อย่างประสบความสำเร็จแล้ว บริษัทฯ ยังยึดมั่นในนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการลงทุนในเวียดนาม โดยพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาครัฐและชุมชน ตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่บริษัทฯ ยึดมั่นเสมอมา
# # #


เกี่ยวกับบ้านปู เพาเวอร์ฯ

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครอบคลุมประเทศไทย สปป.ลาว จีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา บ้านปู เพาเวอร์ฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ด้วยเป้าหมายขยายกำลังการผลิตให้ได้มากกว่า 5,300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568