ADS


Breaking News

ยามาฮ่ามอบหมวกนิรภัย จำนวน 200 ใบ เป็นของรางวัลงานฤดูหนาว และงานกาชาด จังหวัดแม่ฮ่องสอน

     นายสมเกียรติ พูลขวัญ รองผู้จัดการใหญ่ด้านบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และนายสุเทพ ดิษฐปาน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เจริญมอเตอร์เชียงใหม่ จำกัด สาขาแม่ฮ่องสอน ร่วมกันมอบหมวกนิรภัย จำนวน 200 ใบ ให้กับสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และนางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาด เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปเป็นของรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาด เพื่อจัดหารายได้ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน สำหรับงานฤดูหนาว และงานกาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563 ณ ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
     โดยการมอบหมวกนิรภัยในครั้งนี้มีขึ้น ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อเร็วๆ นี้