ADS


Breaking News

บุญมหาสังฆทาน เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงไร้ที่พึ่ง 9 ก.พ. นี้ ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง

สร้างทานบารมี สืบสานปณิธาน พุทธโพธิสัตว์
     ขอเชิญร่วมบุญมหาสังฆทาน เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงไร้ที่พึ่ง ความทุกข์ของเพศแม่ที่ลูกผู้ชายหลายคนไม่เคยรู้จัก วันนี้มีพระสงฆ์เป็นสะพานบุญ นำพาทำกิจกรรมเพื่อการกุศลสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ไร้ที่พึ่งพิงในยามยาก
     องพจนกรโกศล เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม เตรียมจัดพิธีถวายมหาสังฆทานชีวิตขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.  ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง รับบริจาค ของกิน ของใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้หญิง (ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ไม้เท้า รถวิลแชร์ ฯลฯ)
     โดยสิ่งของบริจาคทั้งหมดจากการถวายมหาสังฆทานชีวิตดังกล่าว จะนำไปมอบให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี ในกิจกรรม รักนี้ "ให้"เธอ (สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี) ซึ่งจัดขึ้นโดย ชมรมเว็บคลับ ไทยแลนด์ ร่วมกับสื่อมวลชนหลายแขนงและองค์กรต่างๆ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 10.30 น.  ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี