ADS


Breaking News

งานเปิดกิจกรรม “SACICT Mobile Gallery 2020”

ชวนไปสัมผัสองค์ความรู้แห่งภูมิปัญญาไทย บ่ายวันที่ 26 ..นี้ แสงระวี สิงหวิบูลย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เปิดกิจกรรม “SACICT Mobile Gallery 2020” “เส้นทางหัตถศิลป์ไทย ความภาคภูมิใจของแผ่นดิน” ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ นิทรรศการสุดพิเศษที่จำลองบรรยากาศหอนิทรรศการ และคัดสรรผลงานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์ที่ได้รับการสร้างสรรค์และพัฒนาจากโครงการต่างๆ ของ SACICT มาให้ประชาชนได้ชมและศึกษาถึงกลางกรุงฯ พร้อมชื่นชมผลงาน Wall art สร้างสรรค์ขึ้นด้วยผ้าชาวเขาหลากหลายชนเผ่า รวมถึงการนำเครื่องแต่งกายสมัยอยุธยามาให้ชมถึง 3 ราชวงศ์ คือ ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์พระร่วง และราชวงศ์บ้านพลูหลวง ตลอดจนกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย งานจัดถึง 1 มี..นี้