ADS


Breaking News

“บิ๊กตู่” ส่งสุขสร้างรอยยิ้ม มอบสัญญาเช่า “โครงการบ้านเช่าราคาพิเศษ”

“บิ๊กตู่” มอบความสุขสร้างรอยยิ้มให้ผู้มีรายได้น้อย มอบสัญญาเช่า “โครงการบ้านเช่าราคาพิเศษ”
เริ่มต้นเดือนละ 999 บาท ให้แก่ผู้ได้สิทธิเช่าชุดแรก
     พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน” พร้อมส่งมอบสัญญาเช่าให้กับผู้ได้สิทธิเช่าโครงการเคหะร่มเกล้า 2 และโครงการเคหะลาดกระบัง 2 จำนวน 50 คน โดยมี 
     นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายณัฐพงศ์  พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ ดร.ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ คณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ รวมถึงผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะร่มเกล้า 2 ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โครงการเคหะร่มเกล้า 2 ถนนร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
     ดร.ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจหลักในการพัฒนาและจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนมากว่า 47 ปี โดยเมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา
     การเคหะแห่งชาติได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบของขวัญปีใหม่ พม. สำหรับประชาชนปี 2563 ด้วยการจัดโปรโมชั่น “เช่าทั่วไทย” บ้านเช่าราคาพิเศษให้กับประชาชน เริ่มต้นเพียง 999 บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ได้มีโอกาสและเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย ด้วยการเช่าบ้านราคาพิเศษกับการเคหะแห่งชาติ จำนวน 10,000 หน่วย เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจฐานรากในทันที ทั้งยังเป็นการมอบความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับคนไทย โดยเปิดให้จองสิทธิผ่านระบบออนไลน์ http://999.nha.co.th ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา สิ้นสุดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ปัจจุบันมีผู้สนใจจองสิทธิเช่าผ่านระบบออนไลน์ 16,173 หน่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563) 
     ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติจึงได้จัดงาน “บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน” โดยทำพิธีมอบสัญญาเช่าโครงการบ้านเช่าราคาพิเศษให้แก่ผู้ได้สิทธิเช่าโครงการเคหะร่มเกล้า 2 และโครงการเคหะลาดกระบัง 2 จำนวน 50 คน โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งมอบสัญญาเช่าดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง ด้วยการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อย 
     สำหรับพื้นที่เขตลาดกระบังถือเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากอยู่ใกล้กับแหล่งงานและระบบคมนาคมที่สำคัญของประเทศ จึงทำให้มีความต้องการด้านที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นตลอดเวลา การเคหะแห่งชาติจึงได้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีโครงการที่อยู่อาศัยที่เข้าร่วมโครงการบ้านเช่าราคาพิเศษ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเคหะร่มเกล้า 2 จัดสร้างเป็นอาคารชุดสูง 4 ชั้น จำนวน 126 อาคาร 6,024 หน่วย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง และโครงการบ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง 2 จัดสร้างเป็นอาคารชุดสูง 5 ชั้น จำนวน 107 อาคาร 4,795 หน่วย โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนจองสิทธิในพื้นที่ดังกล่าว 794 ราย
     สำหรับโครงการ “เช่าทั่วไทย” ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการทำสัญญาเช่ากับการเคหะแห่งชาติเป็นระยะเวลา 1 ปี และต่อสัญญาเช่าทุกปี โดยผู้ลงทะเบียนจองสิทธิในโครงการฯ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแล้ว 2.มีรายได้ครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท ต่อเดือน 3.ไม่เป็นคู่สัญญาเช่ากับการเคหะแห่งชาติ และไม่มีหนี้ค้างชำระ ทั้งนี้ หากผู้เช่ามีความประสงค์จะซื้อในภายหลังก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นซื้อได้ตามเงื่อนไขที่การเคหะแห่งชาติกำหนด นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ต้องการจะซื้อโครงการดังกล่าว การเคหะแห่งชาติมีโปรโมชั่นพิเศษวางเงินจองเพียง 1,000 บาท กู้ได้สูงสุด 100% หรือผ่อนบ้านกับการเคหะแห่งชาติในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ปีแรก ฟรีค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ และฟรีมุ้งลวด - เหล็กดัด สำหรับอาคารชุดชั้น 4 - 5 อีกด้วย
     ผู้สนใจจองสิทธิ “เช่าทั่วไทย” สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://999.nha.co.th ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615