ADS


Breaking News

เมื่อ...สายไฟฟ้า ⚡ ไม่ได้เข้าไปเป็น #มะริ่งกิ่งก่อง ในเมืองกรุงอีกต่อไป...

    เพราะนอกจากการนำสายไฟฟ้าลงดินจะช่วยสร้างความมั่นคงทางระบบจำหน่ายไฟฟ้า ลดปัญหาไฟตก ไฟดับ รองรับการใช้งานไฟฟ้าที่ขยายตัวมากขึ้นของคนเมืองแล้ว สิ่งที่ได้ถัดมายังทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม สะอาดตา และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยอีกด้วย
.
ถ้าหากไร้เสา-สายไฟฟ้าบนดินแล้ว... กรุงเทพฯ ก็จะกลายเป็นเมืองในฝันของคนในประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างชาติ 🏙 ที่ทั้งน่าอยู่ น่าเที่ยว และปลอดภัย ไม่แพ้เมืองไหน ๆ ของโลก 🌏
.
แล้วคุณจะหลงรักกรุงเทพฯ มากขึ้นแน่นอนครับ #MEAเจิดจ้า คอนเฟิร์ม ^_^ 

MEA ขออภัยในความไม่สะดวก ที่ส่งผลกระทบกับประชาชน ในระหว่างการก่อสร้างโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน ทั้งนี้ MEA จะปฏิบัติงานในเวลากลางคืน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรและส่งผลกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุด

#SmartMetro #มหานครอัจฉริยะ #โครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน #MEA #การไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living