ADS


Breaking News

ลีพโซลูชั่นได้รับการรับรองมาตรฐาน PCI DSS ตอกย้ำความพร้อมสนับสนุนพันธมิตรผู้ให้บริการด้านการเงินขับเคลื่อน Cashless Society

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด (ลีพโซลูชั่น) ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ชั้นนำของเมืองไทย ภายใต้กลุ่มบริษัททีซีซีเทคโนโลยี ได้รับการรับรองมาตรฐาน Payment Card Industry Data Security Standard  (PCI-DSS) เวอร์ชั่น 3.2.1 ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการที่มีความเกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่นล่าสุดของมาตรฐานด้านความปลอดภัยข้อมูลทั่วโลก จาก SecureWires Technologies and Services 
“การที่ลีพโซลูชั่นได้รับการรับรองมาตรฐานในครั้งนี้ จะยิ่งตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ที่มีความพร้อมในการปฎิบัติตามข้อกำหนดและมาตราฐานระดับสากล โดยที่ผ่านมา ระบบ Cloud Computing ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยทั้งในส่วนของ ISO-27001 และ CSA-STAR สำหรับ PCI-DSS คือความภูมิใจล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่า ลีพโซลูชั่นให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในระดับสูงสุด เพื่อให้พร้อมรองรับและสนับสนุนการเติบโตของ Cashless Society, Fintech รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่ม การเงิน การธนาคาร และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัททีซีซีเทคโนโลยี ที่ให้ความสำคัญอย่างจริงจังในการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย และแผนการปกป้องข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และทันกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค” กล่าวโดย นางสาวนัจรี รุจิรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ลีพโซลูชั่น

กลุ่มบริษัททีซีซี เทคโนโลยี 
กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี คือพันธมิตรผู้ให้บริการที่พร้อมช่วยลูกค้าตอบโจทย์ธุรกิจด้วยเทคโนโลยี โดยเน้นบริการที่คุ้มค่าและตั้งอยู่บนโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความเป็นกลางและ น่าเชื่อถือรับรองโดยมาตรฐานสากลด้านการจัดการ ความปลอดภัยข้อมูล ISO27001 และบนแพลทฟอร์มด์ที่รับรองด้วยมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัยสำหรับ ระบบคลาวด์ CSA STAR และ PCI DSS ตลอดจนความพร้อมในการเชื่อมต่อโครงข่ายที่ครอบคลุมและ บริหารจัดการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่เปี่ยมด้วย ประสบการณ์ (Experienced Professionals)   กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี ประกอบด้วย บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCtech) บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด (LSA) บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด (SNS) กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยีเน้นความสำคัญในการประสานพลังร่วมกับบริษัทอื่นๆภายใต้กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น และ พันธมิตรธุรกิจในเครือข่ายระดับโลก เพื่อผลักดันการเติบโตทางธุรกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม www.tcc-technology.com

บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเซีย จำกัด (LSA) 
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCtech) ซึ่งเป็นผู้นำในด้าน Technology Solutions และบริษัท อินเทอร์เน็ต อินิซิเอทีฟ เจเปน (IIJ) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบ Tier1 ของประเทศญี่ปุ่น รวมถึงยังเป็นผู้นำในการให้บริการคลาวด์สำหรับองค์กรอีกด้วย 

พันธกิจหลักของ ลีพ โซลูชั่น เอเชีย คือ “การเป็นผู้นำในการให้บริการคลาวด์ในประเทศไทย โดยให้บริการด้วยโซลูชั่นคลาวด์ที่เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้า ลีพ โซลูชั่น เอเชีย ได้พัฒนาแพลตฟอร์มที่มีความเชื่อถือได้ มีความยืดหยุ่นสูง และสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างดียิ่งภายใต้แบรนด์ “Leap GIO” (Grand IT On-demand) เป็นแพลตฟอร์มที่มีความน่าเชื่อถือ ยืดหยุ่นตามความต้องการ และสามารถใช้ได้กับคลาวด์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น Public Cloud หรือ Private Cloud