ADS


Breaking News

ใจถึงใจ จีน..ไทย ไม่ทอดทิ้งกัน... ม.หัวเฉียว ป่อเต็กตึ๊ง ส่งคลิปแปรอักษร ให้ชาวอู่ฮั่นและคนจีน

ใจถึงใจ จีน..ไทย ไม่ทอดทิ้งกัน...
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดทำคลิปแปรอักษร ส่งกำลังใจ ให้ชาวอู่ฮั่นและประชาชนจีน 
     เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในเครือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แปรอักษรส่งใจไปอู่ฮั่น อู่ฮั่นเจียโหยว จงกว๋อเจียโหยว  นำโดย รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วย คุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์  ประธานหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีนยุคใหม่ รวมทั้งรองคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน นักศึกษาไทย และนักศึกษาจีน ร่วมแปรอักษรและส่งกำลังใจ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
     โดยนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาระบาด มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการ เข้าพบ นายหยาง ซิน อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย  มอบเงินจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) สนับสนุนการป้องกัน และช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus 2019 Pneumonia) ในประเทศจีน ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
     สำหรับประเทศไทย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ได้ออกนโยบายเชิงรุก รองรับการช่วยเหลือฉุกเฉิน  และป้องกันการแพร่ระบาดในไทย ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติภารกิจของทีมปฏิบัติการในสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาระบาด เพื่อให้การช่วยเหลือฉุกเฉินด้านบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างปลอดภัย  และทันท่วงที  พร้อมทั้งส่งทีมหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนลงพื้นที่  ออกตรวจรักษา   แจกจ่ายยา พร้อมแจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน รณรงค์ให้สวมเพื่อป้องกันจากการติดเชื้อไวรัสที่แพร่ระบาด
     ทั้งนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ยังคงติดตาม และประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อย่างต่อเนื่อง  และเตรียมพร้อมปรับแผนเพื่อการให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของมูลนิธิฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ทั้งด้านงานบรรเทาสาธารณภัย งานสังคมสงเคราะห์ และหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน 
     มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเป็นองค์กรการกุศลเอกชนขนาดใหญ่ที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีรากฐานก่อกำเนิดจากพลังจิตอาสาศรัทธาตาม    หลักเมตตาธรรมตามแนวจริยวัตรของหลวงปู่ไต้ฮง มุ่งดำรงปณิธานในการทำกุศลสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้และผู้ตายไร้ญาติโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ เชื้อชาติ ศาสนา  โดยได้ขยายขอบข่ายจากคณะเก็บศพไต้ฮงกง ส่งเสริม และให้ความสำคัญในการส่งเสริม ปลูกฝังการเป็นจิตอาสาเพื่อสังคม  ดำเนินภารกิจรุดหน้า และพัฒนาก้าวไกลกว่า 110 ปี โดยมูลนิธิฯ ได้ก่อตั้งโรงพยาบาลหัวเฉียวที่มีการบริการทุกสาขาการแพทย์ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพ (HA) และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กว้างขวาง ก่อตั้งคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่คนไข้ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้งยังยกระดับการช่วยเหลือ และการพัฒนาระบบให้ครอบคลุมทุกช่วงวงจรชีวิต ภายใต้คำขวัญ “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”
## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน