ADS


Breaking News

ส.แพทย์ผิวหนังฯ ออกตรวจ ตาดี ฟันดี ผิวดี ชาวแม่ฮ่องสอน

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ออกหน่วยแพทย์ร่วม
โครงการตาดี ฟันดี ผิวดี ตรวจสุขภาพให้กับชาวแม่ฮ่องสอน
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย นำโดย รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย และผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์ ประธานฝ่ายกิจกรรมสังคม และแพทย์ผิวหนังจากสมาคมฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ ,หน่วยจักษุแพทย์เคลื่อนที่และกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดโครงการ : ตาดี ฟันดี ผิวดี ซึ่งเป็นโครงการออกหน่วยแพทย์ร่วมกันระหว่างครั้งแรกของจักษุแพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์ผิวหนัง อายุรแพทย์และแพทย์ทางเลือก ให้บริการแก่ประชาชน ชาวไทยภูเขา และผู้ยากไร้ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยออกหน่วยที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน และออกหน่วยในพื้นที่ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง “บ้านห้วยฮุง”  จ.แม่ฮ่องสอน