ADS


Breaking News

การพัฒนากระบวนการผลิตมือเทียมแบบเร่งด่วน (development of urgent prosthetic hand producing) ผลงานประดิษฐ์คิดค้น I-New Gen Award 2020 ระดับมัธยมศึกษา

     อุปกรณ์มือเทียมเพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้วยต้นทุนเพียง 765 บาทต่อชิ้น ประหยัดเวลาด้วยการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติในการออกแบบสร้างชิ้นงาน สามารถหยิบจับวัตถุรับน้ำหนักได้ 500 กรัม หรือเทียบเท่ากับน้ำดื่มหนึ่งขวด สามารถชมผลงานได้ที่งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ในวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 - 17.0 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา