ADS


Breaking News

ศรชล. จับกุมเรือบรรทุกน้ำมัน จำนวน 2 ลำ มูลค่าของกลางกว่า 3.8 ล้านบาท

     วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2563) พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ในฐานะผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ นายไชยทัต นิวาศะบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร และผู้แทนจากกองบังคับการตำรวจน้ำ ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมเรือบรรทุกน้ำมัน ลักลอบบรรทุกน้ำมันดีเซลเข้ามาจำหน่ายในประเทศ ปริมาณรวมกว่า 140,000 ลิตร มูลค่าประมาณ 3,800,000 บาท
     ณ หน่วยสืบสวนปราบปราม สมุทรปราการกองสืบสวนและปราบปราม จังหวัดสมุทรปราการ สืบเนื่องจากการลักลอบค้าน้ำมัน ผิดกฎหมาย ในช่วงที่ผ่านมา มีแนวโน้มรุนแรง และเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคง ของประเทศอย่างร้ายแรง ในการนี้พลเรือโทสุทธินันท์ สมานรักษ์ ในฐานะผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 และผู้อำนวยการศูนย์ อำนวยการรักษาผลประโยชน์ ของชาติทางทะเลภาค1 จึงมอบหมายและสั่งการ ให้เรือในหมวดเรือเฉพาะกิจ ทัพเรือภาคที่ 1 ซึ่งลาดตระเวนทางทะเล ได้เตรียมแผนการในการป้องกัน และปราบปรามพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์การลักลอบ ค้าน้ำมันผิดกฎหมายอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่ บูรณาการร่วมกันของศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค. 1(ศรชล.ภาค.1) กรมศุลกากรตำรวจน้ำ และ ศรชล.จ. สมุทรสาครในการปฏิบัติด้านการข่าว และเฝ้าติดตามของทัพเรือภาคที่ 1 ที่ผ่านมานำไปสู่การสั่งการเรือ ต.112 ซึ่งลาดตระเวนในทะเลพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ให้ออก ปฏิบัติ ภารกิจเฝ้าติดตามสถานการณ์ จนตรวจพบเรือบรรทุกน้ำมัน ส.พรนาวิน บริเวณปากร่องแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาครและนำไปสู่การร่วมกันจับกุมเรือ พ. สุดสาคร 4 เพิ่มอีก 1 ลำ โดยไม่มีหลักฐานผ่านวิธีการ ศุลกากรมาแสดง