ADS


Breaking News

เปิดตัวเว็บไซต์เพื่อคนรักผม

เปิดตัวเว็บไซต์ www.absolutehairclinic.com สำหรับคนที่มีปัญหาผมร่วง ผมบางศีรษะล้านหรือต้องการสร้างบุคลิกภาพให้ดูดี มั่นใจจากการเสื่อมถอยของร่างกายโดยเฉพาะเส้นผมจากพันธุกรรมหรือต้องการปรับเปลี่ยนลักษณะทางร่างกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพบนใบหน้าด้วยการปลูกคิ้ว ปลูกหนวด เครา เว็บไซต์ที่ให้คำแนะนำให้ความรู้ให้ข้อมูลในการศึกษาและช่วยแก้ปัญหาด้านเส้นผมโดยเฉพาะภายในเว็บไซต์ จะมีข้อมูลเกี่ยวกับบทความด้านเส้นผม การรักษาเรื่องผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน รังแค ปลูกผมถาวรแบบแผลเย็บ(StripFUT) ศัลยกรรมปลูกผมไร้แผลเย็บ หรือ FUE (Follicular Unit Extraction) ปลูกคิ้ว ปลูกหนวด ปลูกผมบนแผลเป็น โดยนพ.ก้องเกียรติ  ลออวงศ์  และ  รศ.ดร.พญ. รัชต์ธร ปัญจประทีป ศัลยแพทย์ปลูกผมที่ศึกษาและรับการฝึกฝนด้านศัลยกรรมปลูกผมโดยเฉพาะได้รับวุฒิบัตรอเมริกันบอร์ดด้านศัลยกรรมปลูกผม (Diplomate American Board of Hair Restoration Surgery, ABHRS) รับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็น Fellow category Member of ISHRS (Fellow International Society of Hair Restoration Surgery หรือ FISHRS) ซึ่งมีเพียงไม่กี่คนในเมืองไทยและเป็นสมาชิกของ  AAHRS (Asians Association of Hair Restoration Surgeons) นอกจากนี้ รศ.ดร.พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป เพิ่งได้รับรางวัล Platinum Follicle Award 2019จาก ISHRS
นอกจากนี้เว็บไซต์แอ็บโซลูทแฮร์คลินิกดอทคอม ยังมีช่องทางในการให้คำปรึกษาออนไลน์ ซึ่งถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้านพันธุกรรมต้องการปลูกผม ปลูกผมไร้แผลเย็บ FUE ปลูกคิ้ว ปลูกหนวด - เครา สามารถเข้ามาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ได้หรือจะโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 087 – 275 2989 หรือ 095 -927 -3938 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมราคาปลูกผม ค่าบริการอื่น ๆ นัดพบแพทย์ อีเมล์ : consultabsolutehairclinic@gmail.com  หรือ  Facebook, Line:Absolute Hair Clinic