ADS


Breaking News

ตำรวจท่องเที่ยว พร้อม ดูแลนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

พิธีปล่อยแถว แสดงกำลัง สร้างความเชื่อมั่น ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563

    วันที่ 22 มกราคม 2563 17:00 น. บริเวณวงเวียนโอเดียน ถนนเยาวราช โดย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน ในพิธีดำเนินการปล่อยแถว พร้อม พลตำรวจโท เชษฐา โกมลวรรธนะ ผบช.ทท. พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง พล.ต.ต.วรพงษ์ ทองไพบูลย์ รองผบช.ทท. พล.ต.ต.มานัส ศรีวงษา ผู้บังคับการ อำนวยการบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว พ.ต.อ.ชัยฤทธิ์ อนุฤทธิ์ รองผบก.ทท. พ.ต.ท.ภูริทัต บุญช่วย รอง ผกก.บก. ทท.1บช. ททพ. ต.ต.ณัฐพล คนหลัก สว.ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 ร ต ท.ปิ่นปินัทธ์ การบรรจง ฝอ.5 บช.ทท พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการระดมสรรพกำลังที่เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ อันได้แก่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองทัพบกกรุงเทพฯ, กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด, กองบัญชาการตำรวจนครบาล, กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ, กองบังคับการจราจร เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่อาสาตำรวจท่องเที่ยว ร่วมกว่า 200 คน
     เนื่องในเทศกาลประเพณีตรุษจีน ในช่วงระหว่างเวลาวันที่ 23-25 มกราคม 2563 ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีการปฏิบัติของชาวจีน และคนไทยเชื้อสายจีน จะมีการเดินทางจับจ่ายใช้สอยของไหว้เทพเจ้า และขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองและครอบครัว จึงส่งผลให้ มีนักท่องเที่ยวและประชาชนจำนวนมาก เดินทางไปยังพื้นที่กิจกรรม ซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ ประกอบกับประเทศไทย เป็นประเทศหนึ่งในเทศกาลตรุษจีน ที่มีทั้งการจับจ่ายและรายได้จากนักท่องเที่ยว เข้ามาในประเทศไทย จำนวนมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เดินทางมายังประเทศไทย มากเป็นอันดับ 1 ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ก็คือ นักท่องเที่ยวชาวจีน โดยสาเหตุมาจาก เป็นช่วงวันหยุดยาวหรือ Golden Week ข้อมูลเบื้องต้นจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวจากจีน ที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปีล่าสุด อีกทั้งนักท่องเที่ยวจากจีน ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย มีจำนวนสูงกว่า 10 ล้านคน และสามารถดึงดูดเม็ดเงินเข้าประเทศได้กว่า 5.8 แสนล้านบาท
     นายพิพัฒน์ รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระผมรู้สึกเป็นเกียรติ และความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2563 ในครั้งนี้ ตามที่รัฐบาลได้ขับเคลื่อนและส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมเกื้อกูลเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา และการต่างประเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องบูรณาการ ทุกภาคส่วน เพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพนั้น รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ให้กับประชาชนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย อย่างเข้มงวด โดยบูรณาการและทำงานเชิงรุก เพื่อป้องกันเหตุร้ายต่างๆ กับทุกหน่วยงาน สร้างความปลอดภัย และเชื่อมั่น ให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้พัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น การปล่อยแถวแสดงกำลังความเชื่อมั่น ในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563 ในวันนี้จึงเป็นส่วนสำคัญ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ทราบถึงความตั้งใจของรัฐบาล และทุกภาคส่วน โดยเฉพาะความพร้อมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะดูแลรักษาความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยว และป้องกันปราบปราม เหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ในช่วงเทศกาลนี้ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ความปลอดภัย ของนักท่องเที่ยว ต้องมาเป็นอันดับ 1 บริการนักท่องเที่ยวดุจญาติมิตร
     หลังจากกล่าวพิธีเปิดงานเสร็จก็ได้ระดมกำลังปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ในเทศกาลตรุษจีน และดูแลความปลอดภัย พร้อมบริการนักท่องเที่ยวในปี 2563
     ด้านพลตำรวจโท เชษฐา โกมลวรรธนะ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่น ให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุน ให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการสนองนโยบาย การขับเคลื่อนส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล ในการระดมสรรพกำลัง ที่เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ รวมถึงการอำนวยความสะดวก ให้บริการและประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลทางแก่นักท่องเที่ยว และประชาชน ในช่วงเทศกาลตรุษจีน และในวันนี้ Mr.Chunlin กงสุลใหญ่ Mr.Zhou Guangxu กงสุลและเลขานุการ พร้อมด้วย Mr.Yin Ji ผู้ช่วยทูต จากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้

     หลังจากระดมพล การปล่อยแถวเสร็จสิ้น โดยในครั้งนี้ได้เดินตรวจเยี่ยมประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยมนักท่องเที่ยว ที่ถนนเยาวราช พร้อมมอบส้มให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นสิริมงคล