ADS


Breaking News

"The New Horizon มุมมองใหม่สมุทรปราการ" 9 ม.ค. - 9 ก.พ. นี้ ณ โนโวเทล สุวรรณภูมิ

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. 
ณ บริเวณล็อบบี้ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต
  โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และ 9 จิตรกรสุวรรณภูมิ ได้แก่ วัฒนา พูลเจริญ, สุวิทย์ ใจป้อม, ดินหิน รักพงษ์อโศก, ลาภ อำไพรัตน์, ชิงชัย อุดมเจริญกิจ, พรชัย สินนท์ภัทร, สุรัชต์ สดแสงสุก, นาวี เรืองระเบียบ และเปรมมิกา พฤฒินารากร  จัดพิธีเปิด นิทรรศการจิตรกรรมและภาพถ่าย “The New Horizon มุมมองใหม่สมุทรปราการในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณล็อบบี้ของโรงแรม เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีในจังหวัดสมุทรปราการ  ภายในงานจัดแสดงภาพถ่ายที่รับรางวัลจากการจัดประกวดโดยหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการและภาพเขียนจากจิตรกรสุวรรณภูมิ โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ร่วมกับนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานในครั้งนี้ นำไปมอบให้กับโครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ 

นิทรรศการภาพถ่ายและภาพเขียน “The New Horizon มุมมองใหม่สมุทรปราการ” จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2563 และจัดจำหน่ายสินค้าโอทอป สินค้าจากโครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ ในวันที่ 9 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น.