ADS


Breaking News

การบินไทยยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินกรณีไวรัสโคโรนาแพร่ระบาดในจีน

     นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่เกิดโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แพร่ระบาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนและรัฐบาลจีนได้ออกประกาศยกเลิกการเดินทางเข้าออกในเมืองอู่ฮั่น ของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งเมืองใกล้เคียงที่มีความเสี่ยงนั้น 

     บริษัทฯ คำนึงถึงผลกระทบที่ผู้โดยสารได้รับ จึงได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในเส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ สู่ 6 จุดบินในจีน ได้แก่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว เซียะเหมิน คุนหมิง เฉิงตู และเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์ 3 จุดบิน ได้แก่ ฉงชิ่ง ฉางซา และเจิ้งโจว สำหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสาร ก่อน และ/หรือ วันที่ 24 มกราคม 2563 และเดินทางระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ เป็นไปภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ผู้โดยสารสามารถติดต่อทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ที่สำนักงานขายการบินไทย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง