ADS


Breaking News

ม.รักษ์ไทย ผนึก ไทยซัมซุงประกันชีวิต , Global Civic Sharing มอบเครื่องกระตุกหัวใจ แก่ กทม.

มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับบริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด มหาชน องค์กร Global Civic Sharing มอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ แก่กรุงเทพมหานคร 
     ตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุขปี 2560 นั้น ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจมากถึง 54,000 คนต่อปี  ซึ่งสูงเป็นอันดับจาก 3 จากโรคร้ายที่พบบ่อยในประชากรไทย และมากกว่าร้อยละห้าสิบของผู้เสียชีวิตเสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาลด้วยภาวะหัวใจหยุดเต้น ทั้งนี้แล้วการทำปฏิบัติการฟื้นคืนชีพหรือ CPR คิดเป็นเพียงร้อยละ 10 ของการกู้ชีพเบื้องต้นเท่านั้น จากข้อมูลดังกล่าวเป็นผลให้บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญต่อการช่วยชีวิตอย่างทันท่วงที จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) องค์กร Global Civic Sharing และมูลนิธิรักษ์ไทย ในการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจชนิดอัตโนมัติ Automated External Defibrillator หรือ AED” จำนวน 15 เครื่อง ซึ่งเป็นอุปกรณ์กู้ชีพที่สามารถเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมจัดฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตพื้นฐาน (CPR) ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนจิตอาสาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการกู้ชีพอย่างทันท่วงที โดยมีพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับมอบ พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารสำนักอนามัย ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เพื่อสอดคล้องกับนโยบายการทำงานด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครที่มีความประสงค์ในการติดตั้งเครื่องมือกู้ชีพในแหล่งชุมชนทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อทุเลาและป้องกันการเสียชีวิตของประชาชน จากความสำคัญดังกล่าวและการลงพื้นที่สำรวจขององค์กรทั้งสามแห่ง จึงเล็งเห็นความสำคัญในการมอบเครื่องกระตุกหัวใจให้แก่ 15 ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเครื่องกระตุกหัวใจเหล่านี้จะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดในการช่วยชีวิตประชาชนได้ในยามฉุกเฉินตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตและการเป็นอยู่ของประชาชนต่อไป