ADS


Breaking News

‘สาธิตกรุงเทพธนบุรี’ ปั้นเด็กให้เห็นคุณค่าของตน ในกิจกรรมวันเด็ก

‘สาธิตกรุงเทพธนบุรี’ จัดกิจกรรมวันเด็ก  หวังให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน
     "วันเด็กแห่งชาติ" เป็นวันสำคัญในประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี ปีนี้ตรงกับวันที่ 11 มกราคม 2563 มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปี โดยนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น สำหรับปี 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้คำขวัญวันเด็กปี 2563 ไว้ว่า "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"
     โดยโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ สำหรับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน รู้จักหน้าที่ เป็นคนดี มีคุณธรรม ส่งเสริมให้เด็กทำกิจกรรมร่วมกัน รู้จักแบ่งปัน และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00-15.00 น. ณ อาคารอำนวยการ และสนามหญ้าหน้าอาคารอำนวยการ
     ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ได้เป็นประธานของกิจกรรม พร้อมด้วย ดร. สุวรรณา ดวงจินดา รองผู้อำนวยการวิชาการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี, นางพรรณี กมลเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาล, นางอมรา จิตต์กุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายประถม, นายดุสิต บุญอาจ รองผู้อำนวยการฝ่ายมัธยม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี
    กิจกรรมวันเด็ก “BTD รวมใจ” ประกอบด้วย การแสดงของตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล, ระดับชั้นประถมปีที่ 1-3 และ ระดับชั้นประถมปีที่ 4-6, การจัดกิจกรรมตามซุ้มการละเล่นต่างๆ อาทิ ซุ้มเตะบอล, ซุ้มปากระป๋อง, ซุ้มล้วงไข่, ซุ้มปาลูกโป่ง, ซุ้มอาหารของว่าง รวมถึงเครื่องเล่นต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้ อาทิ รถไฟราง, เรือปั่น, สนาม GoKart, สไลเดอร์บ้านลม และยังมีซุ้มแต่งหน้าคัพเค้ก อีกด้วย ที่สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดีทีเดียว
     การส่งเสริมและให้ความรู้เพิ่มเติมที่ดีๆ แบบนี้ มีที่นี่ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-408-1919-28, 02-408-8111, 02-408-1555 หรือ www.satitbtu.ac.th