ADS


Breaking News

ตรุษจีน นี้ที่ ป่อเต็กตึ๊ง 24 ม.ค. - 2 ก.พ. สักการะหลวงปู่ไต้ฮง ทำบุญพะเก่ง ทานสาคูสิริมงคล

“ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้.. เฮง เฮง เฮง ต้อนรับปีชวด”
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ขอเชิญร่วมงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 2  กุมภาพันธ์ 2563
ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย
.
* “สักการะหลวงปู่ไต้ฮง
ขอพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีนเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่

* ลงชื่อสวดชัยมงคลคาถา หรือ “พะเก่ง”
เพื่อสะเดาะเคราะห์ ขอให้ครอบครัวมีสุข เสริมโชคลาภ เสริมดวงชะตา เสริมความมั่นคงสถาพร ตลอดปี

* รับประทาน สาคูสิริมงคล
เพื่อความกลมเกลียวและอยู่เย็นเป็นสุข 

* รับฮู้ (ยันต์) ของหลวงปู่ไต้ฮง
ติดหน้าบ้าน หรือพกติดตัวเพื่อคุ้มครอง 

* เคาะระฆังทอง
ให้ก้องกังวานเพื่อให้ชีวิตสดใส การงานรุ่งเรืองระบือไกล

* ร่วม พิธีเวียนธูปศักดิ์สิทธิ์
ที่จัดขึ้นในวันสุดท้ายของเทศกาลตรุษจีน และเป็นวันเกิดของเทพยาดาฟ้าดิน  (ปีนี้ตรงกับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 63) โดยจะเวียนธูปรอบศาลเจ้าไต้ฮงกง 3 รอบ ตั้งจิตอธิษฐาน ระลึกพระคุณเทพยดาฟ้าดิน ขออำนาจฟ้าดินเป็นที่พึ่ง และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ เช่น หลวงปู่ไต้ฮง ช่วยดลบันดาลให้ประสบโชคดีตลอดปีใหม่นี้
 พะเก่ง เป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว หมายถึง พิธีสวดชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีพระสงฆ์ในนิกายพุทธมหายานเป็นผู้ทำพิธีสวด  หลังจากนั้นรับขนมจันอับ ขนมเปี๊ยะ กลับบ้านบูชาพระ ไหว้เจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคล หรือบริจาคตั๋วขนมใส่ตู้รับบริจาคเพื่อนำขนมไปมอบให้แก่สถานสงเคราะห์ต่างๆ
เนื่องจากมีผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญบริจาคเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลให้ผู้ที่ใช้เส้นทางใกล้เคียงมูลนิธิฯ ได้แก่ ถนนพลับพลาไชย  ถนนเจ้าคำรพ ถนนมังกร ถนนหลวง ถนนเสือป่า ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง 1418 หรือ ทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ : facebook.com/atpohtecktung หรือทางอีเมล contact@pohtecktung.org

ทำบุญพะเก่ง โปรดนำตั๋วขนม แลกขนมจันอับกลับบ้าน ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค.  – 8 ก.พ. 63 นำขนมจันอับกลับบ้าน ไหว้พระ ไหว้เจ้า รับประทานเพื่อเป็นมงคลแห่งชีวิต ทั้งนี้ ท่านสามารถรับใบพะเก่ง เพื่อนำไปเขียนก่อนมาทำบุญได้ที่หน่วยรับบริจาคหรือดาวน์โหลดที่ www.pohtecktung.org

     สาคูสิริมงคล ทานแล้ว เฮง เฮง รักใคร่ กลมเกลียว ตลอดปี
24 ม.ค. 63 เวลา 17.00 - โต้รุ่ง
25 ม.ค. - 2 ก.พ. 63 เวลา 07.00 – 18.00 น.
1 ก.พ. 63 เวลา 06.30 – โต้รุ่ง


     พิธีเวียนธูปศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว วันเสาร์ ที่ 1 ก.พ. 63 เวลา 23.30 น.


     ทำบุญ สะเดาะเคราะห์ปีชง

     เทศกาลง่วนเซียว 8 ก.พ. 63 เวลา 07.00 – 21.00 น.

     เทศกาลตรุษจีนประจำปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิฯ จัดเตรียมสถานที่สำหรับผู้มีจิตศรัทธามาสักการะหลวงปู่ไต้ฮง และ ทำบุญ ได้ที่ศาลเจ้าไต้ฮงกง และฝั่งสำนักงาน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

     ทำบุญพะเก่ง คือ การจดชื่อเพื่อสวดชัยมงคลคาถา ขอพรให้แก่ผู้มาทำบุญและครอบครัวที่มาจดชื่อทำบุญในช่วงนี้ เพื่อขอให้พระคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข ทำมาค้าขึ้นในปีใหม่ โดยมีประเภทของ เก่ง หรือ บทสวด หรือ คาถา ประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1) ครอบครัวเป็นสุข (แกหมึ่งเก่ง) ให้ครอบครัวรักใคร่กลมเกลียว

2) สะเดาะเคราะห์ (ปออุ่งเก่ง) ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

3) เสริมโชคลาภ (คิ่วไฉ่เก่ง) ให้การงานเจริญก้าวหน้า

4) เสริมดวงชะตา (ส่วยกุงเก่ง) ให้สิ่งชั่วร้ายหมดสิ้นไป

5) มั่นคงสถาพร (กึงกีเก่ง) ให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

มูลนิธิฯ ได้นิมนต์พระอนัมนิกาย เพื่อสวดชัยมงคลคาถา การทำบุญพะเก่ง  ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง

ทำบุญพะเก่ง   เปิดให้บริการ ณ บริเวณชั้น 2 อาคาร 2  ฝั่งสำนักงาน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิฯ เริ่มทำบุญพะเก่ง ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563  ซึ่งเป็นวัน ซิ้งเจี่ยที คือวันส่งเทพเจ้าขึ้นไปเฝ้าเจ้าแห่งสวรรค์ ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในวันที่ 24 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ ให้บริการโต้รุ่ง และตั้งแต่วันที่ 3 - 8 กุมภาพันธ์ ให้บริการ ณ ฝั่งศาลเจ้าไต้ฮงกง

ผู้ที่ได้ลงชื่อทำบุญ พะเก่ง แล้วจะได้รับตั๋ว เพื่อแลกขนมจันอับกลับบ้าน เพื่อรับประทานเป็นมงคลแห่งชีวิต  นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังต้มขนม สาคูสิริมงคล บริการผู้มีจิตศรัทธาที่มาทำบุญในช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ และในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ โดยในวันที่ 24 มกราคม ให้บริการโต้รุ่ง รับประทานสาคูเพื่อเป็นสิริมงคล เพื่อความหวานชื่น กลมเกลียว สมานฉันท์ในครอบครัว
     พิธีเวียนธูปศักดิ์สิทธิ์ ที่จัดขึ้นในวันสุดท้ายของเทศกาลตรุษจีน และเป็นวันเกิดของเทพยดาฟ้าดิน (ปีนี้ตรงกับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 63) ขอเรียนเชิญสานุศิษย์ขององค์หลวงปู่ไต้ฮง และ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเวียนธูปรอบศาลเจ้าไต้ฮงกง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และ ครอบครัว

     ส่วน เทศกาลง่วนเซียว ซึ่งเป็นเทศกาลแรกของปีใหม่ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น มีพิธีบูชาเทพเจ้าด้วยขนมหวาน ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิฯ ได้จัดขนมที่ทำด้วยน้ำตาลทรายขึ้นรูปเป็นสิงโตขนาดต่าง ๆ บ้างก็เป็นรูปเจดีย์ ให้ผู้มีจิตศรัทธานำไปไหว้เทพเจ้า ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ โดยบริจาคเงินตามมูลค่าที่กำหนดหรือตามแต่ศรัทธา แล้วรับ ขนมรูปสิงโต จากมูลนิธิ ฯ 1 คู่ หรือ โดยการยืม เช่นปีที่แล้วรับสิงโตไป 1 คู่ ปีนี้นำ ขนมรูปสิงโต มาตั้งคืน ให้ 2 คู่เป็นต้น และสามารถ ยืมเงินขวัญถุง จากหลวงปู่ เพื่อเป็นนำไปทำทุน ทำมาค้าขาย และนำเงินมาคืนในปีถัดไปเป็นเงิน 1 เท่า หรือ แล้วแต่ศรัทธา เพื่อความเจริญ รุ่งเรือง


นอกจากที่กล่าวมาแล้ว  มูลนิธิ ฯ ยังจัด ฮู้  หรือ ยันต์  ของหลวงปู่ไต้ฮงไว้บริการทั้ง 2 แห่ง คือ ศาลเจ้าไต้ฮงกง และ ฝั่งสำนักงาน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ผู้มาทำบุญสามารถเชิญไปติดที่บ้านเพื่อคุ้มครองจากภยันอันตรายต่าง ๆ และอย่าลืม เคาะระฆังทอง เพื่อให้ชีวิตสดใส การงานเจริญรุ่งเรือง ชื่อเสียงระบือไกล เหมือนเสียงระฆังที่ก้องกังวาน  และยังได้จัดเตรียมสถานที่ให้ผู้บริจาคได้เขียนใบอุทิศส่วนกุศล ให้กับผู้ล่วงลับ เจ้ากรรมนายเวร อีกด้วย
     มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอขอบคุณ ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมทำบุญในเทศกาลตรุษจีน ขอให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ตลอดปี ตลอดไป

สาคูสิริมงคล เทศกาลตรุษจีน
ส่วนประกอบ 1.สาคูเม็ดเล็ก 2. น้ำตาลทรายขาว 3. น้ำตาลทรายแดง 4. ผิวส้มเช้ง


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง 1418
- เฟซบุ๊ก แฟนเพจ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง : facebook.com/atpohtecktung
- อีเมล contact@pohtecktung.org