ADS


Breaking News

“นกแอร์” ยกระดับความปลอดภัย เตรียมพ่นฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อบนเครื่องบิน ของเส้นทางการบินระหว่างประเทศจีน

  “นกแอร์” เดินหน้ายกระดับความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอีกขั้น เตรียมฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อบนเครื่องบินของเส้นทางการบินระหว่างประเทศจีน เพื่อตอบรับนโยบายควบคุมความปลอดภัยของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข
นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK เปิดเผยว่า สายการบินนกแอร์มีการยึดหลักความปลอดภัยของผู้โดยสารต้องมาเป็นอันดับแรกเสมอ ดังนั้นสายการบินนกแอร์จึงได้มีฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อบนเครื่องบินของเส้นทางการบินระหว่างประเทศจีน
สำหรับการฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อบนเครื่องบินของเส้นทางการบินดังกล่าว โดยเป็นการตอบรับนโยบายของกรมควบคุมโรค ซึ่งได้มอบหมายให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทำการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น รวมถึงมีการคัดกรองอาการไข้ และอาการที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ ติดตามสถานการ์ณของโรคปอดอักเสบทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด 
หลังจากก่อนหน้านี้มีกรณีการรายงานข่าวในประเทศจีน โดยพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสจำนวน 44 ราย จากเมืองอู่ฮั่น แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต และจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ทางการจีนได้ดำเนินการสอบสวนโรคและอยู่ระหว่างการตรวจหาสาเหตุ ซึ่งในขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุก่อโรค แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ไม่ใช่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก อะดิโนไวรัส หรือโรคทางเดินหายใจที่พบได้ทั่วไป
“การที่ทางสายการบินนกแอร์ได้มีการฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อบนเครื่องบินของเส้นทางการบินระหว่างประเทศจีน เพื่อเป็นการป้องกันโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และตอบรับนโยบายของกรมควบคุมโรคที่มีการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวจากผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามา และสายการบินนกแอร์ก็พร้อมที่จะช่วยในการป้องกันทุกวิถีทาง เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร เพราะสายการบินนกแอร์ของเรายึดหลักความปลอดภัยของผู้โดยสารต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกเสมอ” นายวุฒิภูมิ กล่าว