ADS


Breaking News

รมว.พณ. จัดเต็ม เปิดงาน “พาณิชย์ตุ้งแช่รับปีหนูทอง” มุ่ง ฉลาดซื้อประหยัดใช้

รมว.พณ.เปิดงาน “พาณิชย์ตุ้งแช่รับปีหนูทอง”
ในกิจกรรมรณรงค์ฉลาดซื้อประหยัดใช้
รมว.พาณิชย์ เปิดกิจกรรมรณรงค์ฉลาดซื้อประหยัดใช้ “พาณิชย์ตุ้งแช่รับปีหนูทอง”กระตุ้นใช้จ่ายช่วงตรุษจีน ณ ศูนย์การค้าตลาดรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
     นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ฉลาดซื้อประหยัดใช้ ภายใต้ชื่องาน “พาณิชย์ตุ้งแช่รับปีหนูทอง” ที่ศูนย์การค้าตลาดรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยกระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญในการดูแล และต้องการที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น
     กระทรวงพาณิชย์ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน และต้องการที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพในช่วงภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ จึงได้จัดงานกิจกรรมรณรงค์ฉลาดซื้อประหยัดใช้ ภายใต้ชื่องาน “พาณิชย์ตุ้งแช่รับปีหนูทอง” ขึ้นโดย กรมการค้าภายใน ร่วมกับตลาดกลางสินค้าเกษตร และตลาดสด ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน จำนวน ๑๐ แห่ง ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จัดให้มีการจำหน่าย ผัก ผลไม้ เครื่องเซ่นไหว้ ส่งตรงมาจากเกษตรกรและผู้ผลิตมาจำหน่ายให้ประชาชนในราคาที่เป็นธรรม
     นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ โดยจัดทำคูปองเป็นส่วนลดให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน ในการนำไปซื้อสินค้าที่จำเป็นในการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ และเทพเจ้า เพื่อส่งเสริมการขาย และกระตุ้นให้เกิดการบริโภคเพิ่มขึ้น อีกด้วย
     รมว.พาณิชย์ กล่าวต่ออีกว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่กำลังจะออกไปจับจ่ายหาซื้อสินค้า ให้มาเลือกซื้อสินค้าในสถานที่จัดกิจกรรมแห่งนี้ และตลาดอื่น ๆ ทั้งหมด 10 แห่ง ในพื้นที่  4 จังหวัด ได้แก่
(1) จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การค้าตลาดรังสิต
(2) จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ตลาดบางใหญ่ และตลาดพระราม 5
(3) จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ตลาดศาลายา
(4) กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรี ตลาดยิ่งเจริญ ตลาดฟู้ดวิลล่า ตลาดอ่อนนุชเฟรชมาร์ท ตลาดบางขุนศรี และตลาดถนอมมิตร
     ซึ่งจะไม่เพียงแต่จะได้สินค้าที่จำเป็นต้องใช้ในเทศกาลตรุษจีนในราคาที่เป็นธรรมแล้ว  แต่ยังได้ความอิ่มใจที่ได้ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ค้าในตลาด ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย สร้างรายได้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย อันจะช่วยให้นโยบายของรัฐบาล และแนวทางของกระทรวงพาณิชย์ ในการส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศขยายตัวได้อย่างยั่งยืน ประสบผลสำเร็จได้อีกทางหนึ่งด้วย