ADS


Breaking News

สน.บางนา จิตอาสา ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5

     วันนี้ (29 ม.ค.63) เวลา 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการ ของ พ.ต.อ.นคร  ทองพานิช ผกก.สน.บางนา พร้อมด้วย นายปัญญา เจนโสภณ ประธาน กต.ตร.สน.บางนา,พร้อมคณะ กต.ตร.ฯ พ.ต.ท.อนุรักษ์ อิ่มละเอียด รอง ผกก.จร.ฯ  ,พ.ต.ท.ประเสริฐ ชะเอมทอง รอง ผกก.ป.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายจราจร ป้องกันปราบปราม ชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์

-ประชาชนจิตอาสา
-บริษัท โครงการก่อสร้างศูนย์เบนซ์  -บริษัท SMC คอนสตั๊คชั่น จก.
-สำนักงานเขตบางนา 
-แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
-พนักงานห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนา
     ชะล้างถนนตลอดทั้งซอย เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง   บริเวณ ถนนเทพรัตน กม.4.5 และหน้าไซด์งานก่อสร้าง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.
    ด้วยความห่วงใยจาก สน.บางนา
     จิตอาสา ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5