ADS


Breaking News

สน.บางนา จิตอาสา ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5     วันนี้ (28 ม.ค.63) เวลา 10.00 น.
-พ.ต.อ.นคร  ทองพานิช ผกก.สน.บางนา พร้อมด้วย นายปัญญา เจนโสภณ ประธาน กต.ตร.สน.บางนา,พร้อมคณะ กต.ตร.ฯ
     พ.ต.ท.อนุรักษ์ อิ่มละเอียด รอง ผกก.จร.ฯ ,พ.ต.ท.ประเสริฐ ชะเอมทอง รอง ผกก.ป.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายจราจร ป้องกันปราบปราม ชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์
-ประชาชนจิตอาสา
-บริษัท อิตาเลี่ยนไทย จก. โครงการก่อสร้างบางกอกมอล์
-สำนักงานเขตบางนา
-นักศึกษา,ครู/อาจารย์ วิทยาลัยพณิชยการบางนา
-พนักงานห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนา  (#)ชะล้างถนนตลอดทั้งซอย เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง   บริเวณ ถนนเทพรัตน กม.1 ซอยบางนาตราด  1 และหน้าโรงเรียนน Berkeley International School ถ.เทพรัตน์ กม.1  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.
(#)ด้วยความห่วงใยจาก สน.บางนา
(#) จิตอาสา ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5