ADS


Breaking News

สุดประทับใจ ชนะเลิศ การประชันภาพ Amazing 4 Stations 4 All

พิธีมอบรางวัลชนะเลิศ การประชันภาพ Amazing 4 Stations 4 All
สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
     ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรุงเทพฯ : วันที่  15  มกราคม 2563  เวลา 14.30 น. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) (BEM) พร้อมด้วยสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลชนะเลิศทั้ง 4 สถานีให้กับผู้ร่วมกิจกรรมโครงการ Amazing 4 Stations 4 All  สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สถานีอิสรภาพ สถานีสนามไชย สถานีสามยอด และสถานีวัดมังกร

นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประธานพิธีมอบรางวัล ให้กับผู้ชนะเลิศการประชันภาพโครงการ Amazing 4 Stations 4 All  สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย พร้อมด้วยนายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ สนับสนุนปฏิบัติการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) (BEM), นายสรลักษณ์  โสตถิโยธิน  ผู้อำนวยการกองสถาปัตยกรรม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.),นางรติวัณณ  บุญประคอง  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร), และนายเกรียงจิตร มิตรยอดวงศ์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศทั้ง 4 สถานี
กล่าวถึงความสำเร็จของโครงการ
     โครงการ Amazing 4 Stations 4 All  เป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการร่วมกิจกรรมการถ่ายภาพ บริเวณโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ทั้ง 4 สถานี คือ สถานีอิสรภาพ สถานีสนามไชย สถานีสามยอด และสถานีวัดมังกร โดยเส้นทางรถไฟฟ้าดังกล่าวได้วิ่งผ่านย่านที่อยู่อาศัยที่มีมนต์เสน่ห์ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี และประวัติศาสตร์ ตลอดจนพื้นที่ที่เป็นย่านเศรษฐกิจการค้าสำคัญๆ อาทิ ชุมชนย่านเพชรเกษม ชุมชนธนบุรี ปากคลองตลาด เยาวราช และสถานที่สำคัญรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเปิดโอกาสให้ทั้งคนไทย และต่างชาติ ทุกกลุ่มได้ท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง ( Tourism for all ) โครงการ Amazing 4 Stations 4 All  เปิดรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 ท่าน มีค่าธรรมเนียมเข้าร่วมกิจกรรม รายได้จากผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจัดหาของขวัญของที่ระลึกมอบให้แก่น้องๆ ในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม 2563
     ผลงานภาพถ่ายจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม Amazing 4 Stations 4 All เป็นภาพที่ความสวยงาม มีเอกลักษณ์ สะท้อนถึงการเดินทาง ชวนให้ค้นหาตามรอยภาพถ่ายได้เป็นอย่างดี และเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ได้ทำการคัดเลือกภาพที่ตอบโจทย์ของโครงการฯ ให้ได้มากที่สุดทั้ง 4 สถานี โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติร่วมตัดสินภาพ
     รายนามคณะกรรมคัดเลือกการประชันภาพ Amazing 4 Stations 4 All
     1.บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)
  คุณอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ สนับสนุนปฏิบัติการ
     2.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
  คุณสรลักษณ์  โสตถิโยธิน ผู้อำนวยการกองสถาปัตยกรรม
     3.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
  คุณรติวัณณ  บุญประคอง ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร
     4.คุณสวัสดิ์  ปฏิภาณประเสริฐ ประธานสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 150 ท่าน
ภาพสถานีอิสรภาพ   93 ภาพ
ภาพสถานีสนามไชย 103 ภาพ
ภาพสถานีสามยอด   84 ภาพ
ภาพสถานีวัดมังกร 103 ภาพ
รวมภาพทั้งหมด 383 ภาพ
รางวัลชนะเลิศ
     เหรียญตรามงคลที่ระลึกแบบชุด องค์เสด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 (1 ชุดประกอบด้วย เหรียญทอง, เหรียญเงิน, เหรียญทองแดง)
     กระเป๋าเดินทางสุดเก๋ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
     บัตรกำนัล
ภาพชนะเลิศ สถานีอิสรภาพ คุณเอกรินทร์  เอกอัจฉริยะวงศ์
ภาพชนะเลิศ สถานีสนามไชย  คุณวีระยุทธ  พิริยะพรประภา
ภาพชนะเลิศ สถานีสามยอด  คุณสมบัติ  รัตนโรจน์มงคล
ภาพชนะเลิศ สถานีวัดมังกร คุณนุชรี ขันทนันท์
     ซึ่งภาพถ่ายในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นเอกฉันท์ โดยภาพถ่ายที่ชนะเลิศ และภาพที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 4 สถานี จะนำไปโชว์บนสื่อรถไฟฟ้า MRT และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ต่อไป