ADS


Breaking News

นายกฯ มอบรางวัลเกียรติยศจักรดาว ให้แก่ พล.อ.วิชัย แชจอหอ นตท.17

      27 ม.ค. 63. พล.ต.ต.ทวีโรจน์.  ศิริสวัสดิบุตร. นตท.17. ร่วมงานครบรอบ 62 ปี รร.เตรียมทหาร เขาชะโงก. อ.บ้านนา จ.นครนายก
     พล.อ.ประยุทธ์. จันทร์โอชา. นายกรัฐมนตรี. เป็นประธานมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาว. ให้แก่ พล.อ.วิชัย.  แชจอหอ นตท.17