ADS


Breaking News

สาธิตกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลายระดับอนุบาล ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สอนแบบ Play&Learn หรือเรียกง่ายๆ ว่า "เรียนปนเล่น", ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียนรูปแบบสาธิต หรือที่เข้าใจง่ายๆ ว่า เรียนแบบ "วิชาการ+ปฏิบัติจริง" โดยในทุกระดับชั้น เน้นการสอน 3 ภาษา ไทย, จีน, อังกฤษ, เรียนรู้จากการลงมือทำ, นักเรียนเป็นศูนย์กลาง และมีหลักสูตร English Program สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่อยากเน้นภาษาอังกฤษ เรียนโดยตรงกับอาจารย์ต่างชาติ สามารถเข้าไปสมัครและเยี่ยมชมโรงเรียนได้ที่ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถามโทร. 02-408-1919, 089-305-1111 หรือ www.satitbtu.ac.th

#โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี #satitbtu #โรงเรียนสาธิต #เรียนปนเล่น #สอน3ภาษา #เรียนรูปแบบสาธิตจุฬา #EP #EnglishProgram