ADS


Breaking News

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ครบ 99 ปี พร้อมเปิดตัวแอป พ้นภัย และเตรียมจัดงานวิ่ง พ้นภัย

  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ครบ 99 ปีสู่ปีที่ 100 พร้อมเดินหน้าผลักดันแอปพลิเคชั่น พ้นภัย และเตรียมจัดงานวิ่ง พ้นภัย สมทบทุนเข้าสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวาระต่าง ๆ
     วันที่  23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ครบ 99 ปี สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ จึงได้จัด “กิจกรรม 99 ปีสู่ปีที่ 100” โดยมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 100 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมาย เช่นการให้บริการทางการแพทย์แก่สื่อมวลชนและผู้มาร่วมงาน ทั้งบริการทางทันตกรรม ตรวจหู ตรวจตา บริการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่น 

     นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม OPENHOUSE พาเยี่ยมชมคลังสัมภาระผู้ประสบภัย บูธนิทรรศการ (นิทรรศการ  โครงการ/ กิจกรรมสำคัญ ตัวอย่างความสำเร็จด้านต่างๆ เช่น โครงการแอปพลิเคชั่นพ้นภัย โฟเลต และสื่อความรู้ต่างๆของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ การฝึกการรับมือภัยพิบัติเสมือนจริงสามมิติ    (VR ฝึกดับเพลิง) การสาธิตการปฐมพยาบาลและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือ AED รวมถึงบริการตรวจมวลสารร่างกาย และการแสดงดนตรี เกม การละเล่น พร้อม ลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย 

ทั้งนี้ สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ยังมีภารกิจใน พ.ศ. 2563 ในการผลักดันโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) หรือแอปพลิเคชั่น พ้นภัย ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับมือกับภัยพิบัติได้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความสับสนของข้อมูล ทำให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและตรงตามความต้องการ รวมถึงลดปัญหาความซ้ำซ้อนและความไม่ทั่วถึงในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายใต้แนวคิด “เมื่อเกิดภัย ใช้ App พ้นภัย แจ้งข่าวไว ช่วยได้เร็ว

     ในปี พ.ศ. 2563 นี้ สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เตรียมผลักดันและปรับปรุงพัฒนาแอปพลิเคชั่น พ้นภัย ให้สามาถใช้งานครอบคลุมได้ทั่วประเทศ ด้วยการขยายการใช้งานพื้นที่นำร่องให้ครอบคลุมใน 3 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 2 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงรายและลำปาง ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎ์ธานีและสงขลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมาและอุบลราชธานี เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูล แจ้งสถานการณ์ภัยพิบัติ ภายใต้ระบบการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือและสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงยังสามารถติดตามความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

     นอกจากนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดให้ประชาชนตระหนักถึงการรับมือกับภัยพิบัติและเตรียมพร้อมในระดับบุคคลเพื่อป้องกันปัญหา รวมถึงลดผลกระทบจากภาวะสุขภาพและภัยพิบัติ สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯได้ร่วมมือกับ MDRT Thailand ซึ่งเป็นองค์กรอิสระมืออาชีพทางด้านการเงินระดับสูง จัดกิจกรรมที่กำลังเป็นที่นิยมและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ ภายใต้งานวิ่งพ้นภัย  Run For PhonPhai ที่จะมีขึ้น  ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
อย่างไรก็ตาม สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ยังมีภารกิจเกี่ยวกับสุขภาพ การให้บริการทางการแพทย์ และการประชานามัยพิทักษ์อีกมากมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารตามวาระต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องอีกด้วย