ADS


Breaking News

ป่อเต็กตึ๊ง บรรเทาทุกข์ ชาวสกล สู้หนาว

"มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง" เดินหน้าบรรเทาทุกข์ มอบไออุ่น สู้ภัยหนาว"แก่ชาวสกลนคร" ในถิ่นทุรกันดาร
     วันนี้ (15 ธันวาคม 62) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร นำโดย นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ  ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค รวมจำนวน 1,000 ชุด แก่ผู้ประสบภัย   จุดที่1.ณ หอประชุมโรงเรียนธรรมบวร ต.คำบ่ออ.วาริชภูมิ จำนวน 500 ชุด ในการนี้  มูลนิธิฯ ได้มอบแท้งก์น้ำเพื่อการบริโภค ขนาดบรรจุ 20,000 ลิตร จำนวน 1 แท้งก์ ณ.วัดศรีวิไลย์ อ.วาริชภูมิ จุดที่ 2 ณ ที่ว่าการอำเภอส่องดาว จำนวน 500 ชุด  และในช่วงเช้าทำพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสารจำนวน 1 หลัง ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านศรีวิชา ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร เพื่อไว้เป็นสาธารณประโยชน์  ของจังหวัดสกลนคร คิดเป็นมูลค่าในครั้งนี้เป็นเงิน 700,000 บาท(เจ็ดแสนบาทถ้วน)
     โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว  ประจำปี 2562 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  กำหนดมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั้งภาคเหนือ และภาคอีสาน  รวมทั้งสิ้น  43 จังหวัด  รวมมูลค่าการดำเนินงานในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน