ADS


Breaking News

ป่อเต็กตึ๊ง มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อชาวอีสานในถิ่นทุรกันดาร

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ห่วงใยชาวอีสานในถิ่นทุรกันดาร
มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่ประสบภัยหนาว และแท็งก์น้ำเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ 
วานนี้ ( ธันวาคม 2562) นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำทีมสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารภาคอีสาน มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค รวม 1,000 ชุด แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลเหล่าต่างคำ และตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น  830,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นบาท)  โดยมีสมาคมพ่อค้าไทย-จีนหนองคาย เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี
โดยในระหว่างวันที่ 2 – 23 ธันวาคม 62 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดลงออกเดินทางเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดารภาคอีสาน ประจำปี 2562 รวม 20 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบูรณ์ เลย หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สกลนคร บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ เพื่อมอบผ้าห่มเพื่อบรรเทาภัยหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค รวม 20,500 ชุด รวมทั้งจังหวัดนครราชสีมา ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประสานเครือข่ายมูลนิธิฯภายในจังหวัดให้ดำเนินการเป็นผู้แทนแจกจ่าย นอกจากนี้ ยังกำหนดมอบศาลาที่พักผู้โดยสารเพื่อหลบแดดหลบและแท็งก์น้ำเพื่อการบริโภค ขนาดบรรจุ 20,000 ลิตรแก่พื้นที่ๆ ขาดแคลน
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว  ประจำปี 2562 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  กำหนดมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั้งภาคเหนือ และภาคอีสาน  และภาคอื่นๆ รวมทั้งสิ้น  43 จังหวัด  รวมมูลค่าการดำเนินงานในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
.
## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน