ADS


Breaking News

ป่อเต็กตึ๊ง เร่งมอบผ้าห่มกันหนาวให้คนไร้บ้าน ในเขตกรุงเทพฯ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง "ห่วงใยผู้ยากไร้"
ตระเวนมอบผ้าห่มกันหนาวให้คนไร้บ้าน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
     ตามที่มวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้วันที่ 6 - 10 ธ.ค. 62  หลายพื้นที่ในประเทศไทยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด  รวมทั้งวานนี้เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีอุณหภูมิต่ำสุด 13-21 องศาเซลเซียส มีสภาพอากาศแห้งและมีลมแรง
     มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายพินัย ศรีพนาสณฑ์  รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์  นำทีมลงพื้นที่ตระเวนรอบกรุงเทพมหานคร มอบผ้าห่มแก่คนไร้บ้านบรรเทาภัยหนาว  ซึ่งกลุ่มคนดังกล่าวมีเพียงเครื่องนุ่งห่มติดตัว  และอุปกรณ์บางส่วนที่พอมีบรรเทาลมที่หนาวเหน็บยามดึก นอกจากนี้มูลนิธิฯ ได้มอบผ้าห่มให้ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณหลังวัดพลับพลาไชย เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ
     โดยในวันที่ 11 ธันวาคม 62 เวลา 24.00 น. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดออกตระเวนมอบผ้าห่มกันหนาวแก่คนไร้บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครอีกครั้ง
     โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว  ประจำปี 2562 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  กำหนดมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั้งภาคเหนือ และภาคอีสาน  และภาคอื่นๆ รวมทั้งคนไร้บ้านที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น  44 จังหวัด  รวมมูลค่าการดำเนินงานในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน