ADS


Breaking News

มะเร็งวิทยาสมาคมฯจัดงาน Lung For(r)est วิจัยต่อยอดค้นหาวิธีรักษามะเร็งปอดที่เหมาะสมกับคนไทยโดยเฉพาะ

มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไท
จัดงาน Lung For(r)est
ให้ความรู้โรคมะเร็งปอด
เดินหน้าโครงการทะเบียนผู้ป่วยมะเร็งปอด
เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งปอดสำหรับคนไทย

     กรุงเทพมหานคร, 16 ธันวาคม 2562 – มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย นำโดย รองศาตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ (ที่สองจากขวา) ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไนยรัฐ ประสงค์สุข (ที่สามจากขวา) อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดงาน Lung For(r)est เพื่อร่วมสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยเงียบของโรคมะเร็งปอดที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 โดยได้สองนักแสดงหนุ่ม เกรท - วรินทร ปัญหกาญจน์ และ ไมค์ - ภัทรเดช สงวนความดี มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอด และวิธีการรักษารูปแบบใหม่ ๆ ที่มีการพัฒนาจนมีประสิทธิภาพในการรักษามากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังจัดมินิคอนเสิร์ตและนำของรักมาประมูล เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนโครงการทะเบียนผู้ป่วยมะเร็งปอดของมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการเก็บฐานข้อมูลผู้ป่วยเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและวิจัยต่อยอดในการค้นหาวิธีรักษาโรคมะเร็งปอดที่เหมาะสมกับคนไทยโดยเฉพาะ ณ ลานกิจกรรมหน้าลิโด้ คอนเน็คท์